پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 122 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۰۷

مقدمه

این تحقیق به منظور بهینه­ سازی پارامترهای عملیاتی جهت استفاده از تکنولوژی بیولیچینگ در استحصال مس از سرباره تولیدی توسط کوره های ذوب انعکاسی مجتمع مس سرچشمه صورت گرفته است.

کاربردهای گسترده تکنولوژی لیچینگ باکتریایی کانسنگ­های سولفیدی کم عیار به دلیل کاهش آلودگیهای زیست محیطی و توجیه اقتصادی قابل قبول در مقایسه با سایر روشهای استحصال فلزات در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

سرباره موجود در دو دامپ مجموعا با ذخیره ۶ میلیون تن و عیار متوسط ۱۵/۱ درصد وزنی مس ذخیره گردیده است. بیش از ۹۰% کانی­های سولفیدی مس موجود در نمونه کامپوزیت کالکوسیت و کالکوپیریت  می­باشند.

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

 • تاریخچه هیدرومتالورژی و بیوهیدرومتالورژی در استخراج مس
 • مقایسه فرآیندهای هیدرومتالورژی و پیرومتالورژی
 • معرفی دامپهای سرباره سرچشمه
  • دامپ شمالی
  • دامپ جنوبی

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر کارهای گذشته

 • کانی­های اکسیدی مس
 • کانی­های سولفیدی مس
 • فروشویی میکروبی کانی­های سولفیدی
 • میکروارگانیسم­های مورداستفاده در بیولیچینگ
 • تقسیم بندی بر اساس دما
  • باکتری­های مزوفیل
  • ترموفیل معتدل (moderate thermophile
  • ترموفیل مطلق (extreme thermophile
 • تقسیم بندی باکتری­های براساس خودکفایی غذایی
 • سازگار کردن باکتری با محیط بیولیچینگ (آداپتاسیون)
 • عوامل موثر در فروشویی میکروبی
  • عوامل فیزیولوژیکی محیط فروشویی
  • پتانسیل اکسیداسیون احیا
  • اسیدیته محیط
  • ترکیبات ممانعت کننده
  • دما
  • نوع کانه
  • اندازه ذرات
 • مدل­های انحلال باکتریایی کانه ­های سولفیدی
  • مکانیسم مستقیم
  • مکانیزم غیر مستقیم
 • انحلال بیولوژیکی کانی­های سولفیدی مس
  • انحلال بیولوژیکی کالکوپیریت
  • انحلال بیولوژیکی کالکوسیت
  • انحلال بیولوژیکی کوولیت
  • انحلال بیولوژیکی پیریت
 • روش­های مختلف فروشویی میکروبی در مقیاس صنعتی
 • طراحی آماری آزمایش­ها (DOE
 • روش سطح پاسخ (RSM

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

فصل سوم: مواد و روش تحقیق

 • دستورالعمل تهیه نمونه معرف از دامپ‌های موجود
 • شناسایی و تعیین خواص خردایشی و مطالعات فرآوری مقدماتی
 • آزمایشات فروشویی میکروبی در مقیاس آزمایشگاهی
  • آزمایش بطری غلتان
  • ظروف لرزان (Shaking Flask
  • آزمایش­های ستون

پایان نامه بهینه سازی فرآیند بیولیچینگ سرباره با استفاده از روش سطح پاسخ

فصل چهارم: ارائه نتایج و تحلیل یافته ها

 • نتایج حاصل از آنالیز ابعادی
 • نتایج حاصل از آنالیزهای شیمیایی و کانی شناسی
  • آنالیز مینرالوژی و مطالعات میکروسکپی نمونه سرباره
  • آنالیز شیمیایی
 • آزمایش­های ظروف لرزان
  • طرح و نتایج آزمایش ظروف لرزان باکتری­های مزوفیل
  • بررسی تغییرات pH ، Eh و درصد بازیابی نسبت به زمان
  • طرح و نتایج آزمایش ظروف لرزان باکتری­های ترموفیل معتدل
  • بررسی تغییرات pH ، Eh و درصد بازیابی نسبت به زمان
 • نتایج آنالیز بطری غلتان
 • نتایج آزمایش ستون

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد

 • نتیجه گیری
  • بررسی حاصل از مطالعات کانی شناسی سرباره
  • بررسی نتایج حاصل از آزمایش­های ظرف لرزان
  • بررسی نتایج حاصل از آزمایش بطری غلتان
  • بررسی نتایج حاصل از آزمایش ستون
 • پیشنهادات

منابع و ماخذ

پیوست

 

پاسخ دهید