دانلود آموزش تصویری تکنیک های سه تار

دانلود آموزش تصویری تکنیک های سه تار

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 30000 تومان

تعداد نمایش: 1432 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۲ فروردین ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود آموزش تصویری تکنیک های سه تار

در این مجموعه که دارای ۹۳ ویدیو می باشد تمامی تکنیک های سه تار اجرا شده و شما می توانید روش صحیح نواختن تکنیک های سه تار را یاد بگیرید.

بعد از خرید آنلاین لینک های دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. لطفا در وارد کردن ایمیل خود دقت کنید

فهرستی از تکنیک های اجرا شده :

۱- تکنیک های تار و سه تار – کلیدسل

۲- تکنیک های سه تار – مضراب راست

۳- تکنیک های سه تار – کندن یا پنجه کاری

۴- تکنیک های سه تار – ناله یا مالش یا ویبره

۵- تکنیک های سه تار – ریز اشاره یا تریل

۶- تکنیک های سه تار – تک سیم

۷- تکنیک های سه تار – زنگ ریز

۸- تکنیک های سه تار – زنگ تک ریز

۹- تکنیک های سه تار – مضراب ریز

۱۰- تکنیک های سه تار – مضراب تک ریز

۱۱- تکنیک های سه تار – چپ ریز

۱۲- تکنیک های سه تار – دراب

۱۳- تکنیک های سه تار – دراب چپ

۱۴- تکنیک های سه تار – شلال

۱۵- تکنیک های سه تار – خراش

۱۶- تکنیک های سه تار – اتصال

۱۷- تکنیک های سه تار – تکیه

۱۸- تکنیک های سه تار – اشاره

۱۹- تکنیک های سه تار – پوش

۲۰- تکنیک های سه تار – دوتاری یا تنبوری نواختن

۲۱- تکنیک های سه تار – چپ خفیف یا پشت ناخنی

۲۲- تکنیک های سه تار – کمان برشو یا جلو

۲۳- تکنیک های سه تار – کمان فروشو یا عقب

۲۴- تکنیک های سه تار – خراش ریز

۲۵- تکنیک های سه تار – چپ کمان ریز

۲۶- تکنیک های سه تار – چپ کمان

۲۷- تکنیک های سه تار – کنده ریز

۲۹- تکنیک های سه تار – تک کنده ریز

۳۰- تکنیک های سه تار – چپ کنده ریز

۳۱- تکنیک های سه تار – دراب ریز

۳۲- تکنیک های سه تار – دراب کنده ریز

۳۳- تکنیک های سه تار – دراب کمان ریز

۳۴- تکنیک های سه تار – تک به دو

۳۵- تکنیک های سه تار – تک به سه

۳۶- تکنیک های سه تار – تک به چهار

۳۷- تکنیک های سه تار – تک به پنج

۳۸- تکنیک های سه تار – تک به ۶وبیشتر

۳۹- تکنیک های سه تار – سینه مال

۴۰- تکنیک های سه تار – گلیساندو یا سرش

۴۱- تکنیک های سه تار – پژواک

۴۲- تکنیک های سه تار – تکیه ریز

۴۳- تکنیک های سه تار – خفه ریز

۴۴- تکنیک های سه تار – ناله ریز یا لرزه ریز

۴۵- تکنیک های سه تار – دراب خفه

۴۶- تکنیک های سه تار – دراب کمان

۴۷- تکنیک های سه تار – دراب کنده

۴۸- تکنیک های سه تار – پنجه ریز

۴۹- تکنیک های سه تار – پدال

۵۰- تکنیک های سه تار – دوبل نت

۵۱- تکنیک های سه تار – سه نت یا آکورد

۵۲- تکنیک های سه تار – فلاژوله

۵۳- تکنیک های سه تار – نت زینت

۵۴- تکنیک های سه تار – ضربه به صفحه و کاسه

۵۵- تکنیک های سه تار – خراش کمان

۵۶- تکنیک های سه تار – خراش کمان ریز

۵۷- تکنیک های سه تار – خراش کنده ریز

۵۸- تکنیک های سه تار – مردان

۵۹- تکنیک های سه تار – نواختن در سیم هنگام یا مشتاق

۶۰- تکنیک های سه تار – نواختن با شست دست راست

۶۱- تکنیک های سه تار – گلیساندوی رفت و برگشت

۶۲- تکنیک های سه تار – کندن سیم بم با شست

۶۳- تکنیک های سه تار – چپ خراش

۶۴- تکنیک های سه تار – چپ خراش ریز

۶۵- تکنیک های سه تار – چپ خراش کنده ریز

۶۶- تکنیک های سه تار – چپ خراش کمان

۶۷- تکنیک های سه تار – چپ خراش کمان ریز

۶۸- تکنیک های سه تار – چپ خراش کنده

۶۹- علامت ضربدر و ضربدر داخل دایره برای تار و سه تار

۷۰- علایم تار و سه تار ، نفس

۷۱- علایم تار و سه تار ،علامتی برای اجرای راست در تار و چپ در سه تار

تکنیک های سه تار

j;kd; ihd si jhv

پاسخ دهید