دانلود تحقیق رشته حقوق ممنوعیت شکنجه در فقه امامیه و حقوق جزا

دانلود تحقیق رشته حقوق ممنوعیت شکنجه در فقه امامیه و حقوق جزا

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 14900 تومان

تعداد نمایش: 7 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود تحقیق رشته حقوق ممنوعیت شکنجه در فقه امامیه و حقوق جزا

 

تعداد صفحات : ۱۶۵

فرمت: word

 

اعمال شکنجه از زمان شکل گیری نخستین هسته زندگی جمعی آغاز شده و به تدریج به فراخـورفرهنگ و مقتضیات هر عصر، شکل خاصی به خود گرفته و وسیله ای مطمئن برای اخذ اطلاعات و اقرار محسوب میشده و همچنان تا به امروز نیز ادامه دارد. اما امروزه امری غیرمجاز و نامشروع، بلکه جنایت علیه بشریت، و جرم محسوب میشود و اصل ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از مهمتـرین هنجارهـای مقبول و به رسمیت شناخته شده در جامعه بین المللی می باشد که با شکل گیری نظام مدرن حقوق بشـریدر اسناد مدون مورد تأیید قرار گرفته و ابزارهایی جهت حمایت از افراد در مقابل شکنجه تـدارک دیـده شده است و در نظام حقوقی اسلام، در فقه و حقوق جزا، استفاده ابـزاری از شـکنجه از ابتـدا ممنـوع وحرام اعلام گردیده و نگاه آن در مورد حرمت اعمال شکنجه و ایذاء غیـر، هرگـز تغییـر نکـرده اسـت و شکنجه یکی از شدیدترین جرایمی است که کرامت و مقام انسانی را خدشه دار ساخته و از این رو جـرم حقوق بشری به شمار میرود. پژوهش حاضر تلاش دارد گامی مثبـت، در جهـت شـفاف سـازی ابعـاد ممنوعیت جرم شکنجه بردارد و ضمن توجه به موقعیت برجسته منزلت انسانی در معرفت دینی، به تبیین مفهوم شکنجه و مبانی ممنوعیت شکنجه، و ارزیابی موضع حقوق اسلام، به عنوان منبع مورد الهام نسبت به این جرم پرداخته و دیدگاههای فقهای اسلامی را درباره ممنوعیت شـکنجه بررسـی کنـد، نتـایج ایـنبررسی، حاکی از توقف جواز هرگونه تعذیب غیر، در چارچوب قواعد حقوق اسلامی در فقـه امامیـه و حقوق جزا است.

 

پاسخ دهید