دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 12000 تومان

تعداد نمایش: 152 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۵ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۷۰

مرو یکی از شهرهای باستانی و بسیار کهن ایران بوده است. این شهر که در حواشی مرزهای شمال شرقی سرزمین ایران واقع بود از اهمیت و نقش خاصَی در این بخش از خاک ایران برخورداربود.

این موقعیت جغرافیایی و نیز اهمیَت های سیاسی ،اقتصادی،فرهنگی و غیره ی حاصل از آن باعث شد تا این شهر در طول تاریخ از دوره ی باستان تاکنون،تغییرات و تحولات عمده ای را به خود ببیند .

مرو یکی از شهرهای مهم ایران در طول تاریخ به شمار می رفت و میزان این اهمیت و کارکرد و نقش مرو در قلمرو سلسله های حاکم بر ایران،علاوه بر موقعیت این شهر به تصمیم ها و نوع برخورد حاکمان با شهر مرو مربوط می شد.

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

فهرست مطالب :

مقدمه

بخش اول:جغرافیای تاریخی مرو

فصل اول:جغرافیای تاریخ مرو در دوران باستان

فصل دوم:جغرافیای تاریخی مرو

بخش دوم:تاریخ سیاسی مرو از دوره ی باستان تا روی کارآمدن صفویان

فصل اول:تاریخ سیاسی مرو در دوره ی باستان

فصل دوم:تاریخ سیاسی مرو از آغاز دوره ی اسلامی تا حمله ی مغول

مرو در دوره ی خلفای راشدین

مرو در روزگار امویان

مرو از قدرتیابی عباسیان تا پایان طاهریان

اوضاع مرو در روزگار سامانیان

مرو در زمان غزنویان

تحولات سیاسی مرو در زمان سلجوقیان

مرو از ورود سلجوقیان تا روی کارآمدن سلطان سنجر

مرو در زمان سنجر

تحولات سیاسی مرو در دوره ی خوارزمشاهیان

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

فصل سوم:تاریخ سیاسی مرو از تهاجم مغولان تا روی کارآمدن صفویان

سیمای مرو در دوره ی مغولان و ایلخانان

مرو از هجوم مغولان تا تشکیل دولت ایلخانان

مرو از روی کارآمدن ایلخانان تا دوره ی تیموریان

اوضاع سیاسی مرو از سقوط ایلخانان تا روی کارآمدن صفویان

مرو در دوره ی فترت سقوط ایلخانان تا روی کارآمدن تیمور

اوضاع و تحولات سیاسی مرو در دوره ی تیموریان

بخش سوم:تاریخ فرهنگ و تمدن

فصل اول:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از آغاز تا پایان ساسانیان

دانلود پایان نامه تاریخ و تحولات مرو از آغاز تا دوره صفویه

آشنایی با مفاهیم فرهنگ و تمدن

تاریخ فرهنگ و تمدن مرو در دوره ی باستان

فصل دوم:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از سده ی نخستین اسلامی تا هجوم مغولان

اوضاع فرهنگی و تمدنی مرو در قرون اولیه ی هجری

فرهنگ و تمدن مرو در دوره ی سلجوقیان و خوارزمشاهیان

فصل سوم:تاریخ فرهنگ و تمدن مرو از هجوم مغولان تا روی کارآمدن صفویان

اوضاع فرهنگی و تمدنی مرو در دوره ی مغولان و ایلخانان

تاثیر تیموریان بر فرهنگ و تمدن شهر مرو

نتیجه گیری

فهرست منابع

 

پاسخ دهید