دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 184 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۱۵

در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست‌های فارماکوپه‌ای شامل: (ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت.

سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع ۳۰ فرمولاسیون) شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک،‌اسید تارتاربک و سدیم بی‌کربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %۹۰ به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یک بامش ۱۰ عبور داده شدند و در آون با دمای  سانتی‌گراد خشک گردیدند.

سپس از یک بامش ۲۰ عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت که هر گرم از گرانول تهیه شده معادل ۴۰ میلی‌لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه کردن بافر با ۸/۶= PH می‌دهد.

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

فهرست مطالب:

فصل اول اسفرزه

۱-۱ اسفرزه

۱-۱-۱- ریخت شناسی

۲-۱-۱- زمان جمع‌آوری

۳-۱-۱- خرده نگاری

۴-۱-۱- طرز نگهداری

۵-۱-۱- دامنه انتشار

۶-۱-۱- مواد متشکله

۷-۱-۱- مواد مصرف گیاه

۸-۱-۱- مهم‌ترین اثرات گزارش شده اسفرزه

۱-۸-۱-۱- بیماریهای قلبی – عروقی

۹-۱-۱- نحوه مقدار مصرف به عنوان ملین گیاهی

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

۱۰-۱-۱- مکانسیم اثر

۱۱-۱-۱- موارد عدم مصرف

۱۲-۱-۱- در دوران بارداری و شیردهی

۱۳-۱-۱- تداخل دارویی

۱۴-۱-۱- موارد احتیاط

۱۵-۱-۱- اشکال دارویی

۲-۱- کنترل کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه

فصل دوم یبوست

۱-۲- یبوست

۲-۲- اتیولوژی

۳-۲- درمان

۱-۳-۲- درمان غیر دارویی

۲-۳-۲- درمان دارویی

۴-۲- سوء مصرف ریلمین‌ها

فصل سوم کلیات فرآورده‌ جوشان

۱-۳- مقدمه

۲-۳- تعریف پودر

۱-۲-۳- انواع پودرها

۳-۳- تعریف گرانول

۱-۳-۳- انواع گرانولها

۴-۳- مزایای فرآورده‌های پودری و گرانولی

۵-۳- معایب پودرها و گرانولها

۶-۳- کلیاتی در مورد فرآورد‌ه‌های جوشان

۱-۶-۳- مکانسیم ایجاد جوش در فرآورده‌های جوشان

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

۲-۶-۳- مواد بکار رفته در فرآورده‌های جوشان

۱-۲-۶-۳- منابع اسیدی

۲-۲-۶-۳- منابع بازی

۳-۲-۶-۳- چسباننده

۴-۲-۶-۳- ترکیبات شیرین کننده

۵-۲-۶-۳- ترکیبات طعم دهنده

۶-۲-۶-۳- رنگ دهنده

۷-۲-۶-۳- مواد افزایش دهنده محلولیت

۸-۲-۶-۳- مواد پایدار کننده

۷-۳- بسته‌‌بندی

۸-۳- انواع فرآورده‌های جوشان

۱-۸-۳- پودرهای جوشان

۲-۸-۳- گرانولهای جوشان

۱-۲-۸-۳- گرانولاسیون مرطوب

۱-۱-۲-۸-۳- مزایای گرانولاسیون مرطوب

۲-۲-۸-۳- گرانولاسیون خشک

۳-۲-۸-۳- گرانولاسیون به روش ذوب

۹-۳- آزمایشات کنترل فیزیکوشیمیایی گرانولهای جوشان

دانلود پایان نامه ساخت و فرمولاسیون گرانول جوشان پوسته دانه اسفرزه

۱-۹-۳- خصوصیات ظاهری

۲-۹-۳- تعیین مقدار موثره دارویی

۳-۹-۳- زمان جوشش و انحلال

۴-۹-۳- PH محلول

۵-۹-۳- تعیین مقدار رطوبت گرانولها

۱۰-۳- آزمایشات پایداری و تعیین غیر مفید دارو

۱-۱۰-۳- آزمایش پایداری تسریع شده

۲-۱۰-۳- آزمایش پایداری ادواری

۳-۱۰-۳- عمر قفسه‌ای

فصل چهارم کار تجربی

بخش دوم : مباحث تجربی

۱-۴- مقدمه

۲-۴- وسایل و دستگاههای بکار رفته

۳-۴- مواد بکار رفته

۴-۴- تهیه پودر پوسته دانه اسفرزه

۱-۴-۴- کنترل‌های کیفی و کمی شیمیایی پوسته دانه اسفرزه

۵-۴- تعیین ریزش پودر

۶-۴- تهیه گرانول جوشان

۷-۴- آزمون‌های کنترل فیزیکوشیمیایی

۱-۷-۴- بررسی خواص ظاهری

۲-۷-۴- تعیین ریزش گرانولها

۳-۷-۴- آزمون تعیین PH محلول

۴-۷-۴- تعیین مدت زمان جوشش و چگونگی انحلال

۵-۷-۴- آزمون تعیین مقدار موثر دارویی

۶-۷-۴- آزمایش پایداری

۱-۶-۴- انتخاب مخلوط اسید و باز در حضور اسفرزه

۲-۶-۴- استفاده از سورفکتانت‌ها

۳-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیونهای منتخب

۴-۶-۴- اصلاح طعم فرمولاسیون توسط شیرین کننده

۵-۶-۴- انتخاب فرمولاسیون نهایی

فصل پنجم نتایج و بحث

پاسخ دهید