دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 111 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۶ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

فرمت : word

تعداد صفحات : ۲۲۰

پژوهش حاضر با عنوان نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک از بخش مانه شهرستان مانه و سملقان در استان خراسان شمالی می‌باشد.

این دهستان در شمال شرقی دهستان واقع شده است و از شمال به بخش راز و جرگلان و دهستان شیرین سو، از مشرق به شهرستان بجنورد، از جنوب به دهستان حومه و شهر آشخانه و از غرب به بخش مرکزی شهرستان مانه و سملقان محدود است.

بر اساس مطالعات انجام شده، کشاورزی مهمترین بخش فعالیت‌های اقتصادی است و منابع درآمد بیشتر مردم، از این طریق می‌باشد.

بنابراین رساله حاضر به بررسی تأثیر سد در تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و نتایج بدست آمده حاکی از آن است .

تأمین آب مورد نیاز کشاورزی منطقه بر رضایت مندی مردم از زندگی در روستا، افزایش درآمد روستاییان، افزایش سطح زیر کشت، تأثیر مثبت داشته و تا حدودی نیز از مهاجرت‌های بی رویه کاسته شده است.

اما توسعه کشاورزی به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی اقتصاد جامعه روستایی باشد بلکه باید بخش‌های صنعت و خدمات نیز در روستاها توسعه یابد تا موجبات بهبود زندگی و رفاه اجتماعی روستاییان را فراهم آورده و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری شود.

فهرست مطالب :

چکیده

۱-فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲- پیشینه تحقیق

۱-۳- فرضیات تحقیق

۱-۴- اهمیت موضوع تحقیق

۱-۵- اهداف تحقیق

۱-۶- روش تخقیق

۱-۷- مشکلات

منابع

فصل دوم: مباحث نظری توسعه روستایی

مقدمه

۲-۱- تعاریف و مفاهیم روستا

۲-۲- مفاهیم و تعاریف توسعه

۲-۳- تفاوت رشد و توسعه

۲-۴- توسعه روستایی

۲-۵- اهداف توسعه روستایی

۲-۶- برنامه ریزی توسعه روستایی

۲-۷- کشاورزی و ضرورت توسعه آن

۲-۸- نظریه‌های توسعه روستایی

۲-۸-۱- نظریه صنعتی کردن روستاها

۲-۸-۲- ناحیه اگروپلیتین

۲-۸-۳- نظریه توسعه همه جانبه روستایی (مکتب رهووت

۲-۹- موانع توسعه روستایی

منابع

فصل سوم: جغرافیای طبیعی

مفدمه

۳-۱- موقعیت و وسعت جغرافیایی مانه و سملقان

۳-۱-۱-موقعیت جغرفیایی، حدود و وسعت دهستان

۳-۲- توپوگرافی منطقه مورد مطالعه

۳-۳- زمین شناسی

۳-۴- ژئومورفولوژی دهستان

۳-۵- آب و هوای دهستان اترک

۳-۵-۱- درجه حرارت (دما

۳-۵-۲- میانگین حداقل و حداکثر دما

۳-۵-۳- بارندگی

۳-۵-۴- توزیع فصلی بارش

۳-۵-۶- تبخیر و تعرق

۳-۵-۷- یخبندان

۳-۶- طبقه بندی اقلیمی منطقه مورد مطالعه

۳-۶-۱- روش دومارتن

۳-۶-۲- روش آمبرژه

۳-۶-۳-آمبروترمیک

۳-۶-۴- هایتروگراف

۳-۶- منابع آب

۳-۶-۱- منابع آب‌های سطحی

۳-۶-۲- منابع آب‌های زیرزمینی

۳-۷- خاک‌شناسی دهستان

۳-۸- پوشش گیاهی

منابع

فصل چهارم: ویژگی‌های جمعیتی دهستان اترک

مقدمه

۴-۱- تعداد و توزیع جمعیت

۴-۲- تراکم جمعیت

۴-۲-۱- تراکم نسبی

۴-۲-۲- تراکم بیولوژیک

۴-۳- ترکیب جمعیت

الف- ترکیب جنسی جمعیت

ب- ترکیب سنی جمعیت

۴-۴- سواد

۴-۵- فعالیت و اشتغال جمعیت

۴-۶- حرکات جمعیت

۴-۶-۱- ولادت

۴-۶-۲- مرگ و میر

۴-۶-۳- مهاجرت

۴-۷- بررسی تحولات جمعیتی

الف- نرخ رشد طبیعی

۴-۸- برآورد و آینده نگری جمعیت

منابع

دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

فصل پنجم: ویژگی‌های اقتصادی دهستان اترک

مقدمه

۵-۱- کشاورزی

۵-۲- انواع مالکیت اراضی کشاورزی

۵-۲-۱- مالکیت خصوصی

۵-۲-۲- مالکیت دولتی

۵-۲-۳- مالکیت وقفی

۵-۳- منابع تأمین آب کشاورزی

۵-۳-۱- آب‌های سطحی

۵-۳-۲- چشمه‌ها

۵-۳-۳- چاه‌ها

۵-۴- روش‌های آبیاری

الف- آبیاری کرتی

ب- آبیاری نشتی

۵-۵- زراعت

۵-۵-۱- گندم

۵-۵-۲- جو

۵-۵-۳- برنج

۵-۵-۴- گیاهان صنعتی

۵-۵-۴-۱- پنبه

۵-۵-۴-۲- چغندر قند

۵-۵-۵- هندوانه

۵-۶- درآمد حاصل از زراعت

۵-۷- باغداری

۵-۸- دامداری و دامپروری در دهستان اترک

۵-۹- صنعت

۵-۱۰- خدمات

منابع

فصل ششم: امکانات خدماتی دهستان اترک

مقدمه

۶-۱- امکانات آموزشی

۶-۲- امکانات بهداشتی و درمانی

۶-۳- خدمات زیربنایی

۶-۳-۱- آب‌رسانی

۶-۳-۲- برق‌رسانی

۶-۳-۳- راه‌های ارتباطی

دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

فصل هفتم: سد شیرین دره و نقش آن در توسعه کشاورزی دهستان اترک

مقدمه

۷-۱- تاریخچه سد شیرین دره

۷-۲- موقعیت جغرافیایی سد شیرین دره

۷-۳- سطح حوزه آبریز سد

۷-۴- مساحت منطقه

۷-۵- اهداف سد

۷-۶- مشخصات سد و سرریز

۷-۶-۱- مشخصات مخزن

۷-۶-۲- مشخصات سیستم انحراف

۷-۶-۳- احجام عمده عملیات اجرایی سد

۷-۶-۴- مشخصات آبگیرها

۷-۶-۵- هزینه اجرایی سد

۷-۷- نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی منطقه مورد مطالعه

۷-۷-۱- تغییر در نوع محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

۷-۷-۲- تغییر در سطح زیر کشت و میزان محصولات زراعی قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

۷-۷-۳- تغییر در وضعیت اشتغال روستائیان قبل از احداث سد

۷-۷-۴- تغییر در میزان درآمد روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

۷-۷-۵- تغییر در میزان مهاجرت روستائیان قبل و بعد از احداث سد در روستاهای نمونه

۷-۷-۶- تأثیر احداث سد در میزان رضایتمندی روستائیان از زندگی در روستاهای نمونه

دانلود پایان نامه نقش سد شیرین دره در توسعه کشاورزی دهستان اترک

فصل هشتم: یافته‌های تحقیق، آزمون فرضیه‌ها و ارائه راهبردها

۸-۱- توصیف آماری یافته‌های پرسشنامه

۸-۲- آزمون فرضیه‌ها

۸-۲-۱- فرضیه اول

۸-۲-۲- فرضیه دوم

۸-۳- ارائه راهبردها

منابع و مأخذ

پاسخ دهید