دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 41 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

 

تعداد صفحات: ۱۶۵

فرمت: word

 

چکیده ۱

مقدمه ۲

فصل اول

۱-۱- کلیات ۵

۲-۱- تاریخچه بررسی ۱۱

۳-۱- زمین شناسی و چینه شناسی منطقه۱۱

۴-۱- کامبرین ۱۲

۱-۴-۱- سازند باروت E bt12

۲-۴-۱- سازند میلت E m 12

۵-۱- اردویسین – سیلورین ۱۳

۶-۱- اردویسین۱۴

۱-۶-۱- Os,shواحد زیرین ۱۴

۲-۶-۱- (Ov) 14

۷-۱- دونین ۱۵

۱-۷-۱- واحد زیرین (Ds) 15

۲-۷-۱- واحد بالایی (D I,sh15

۳-۷-۱- Osh,s 15

۴-۷-۱- O1, sh,s 15

۸-۱- نهشته های کواترنر ۱۶

۱-۸-۱- آتشفشان جوان (QLO) 17

۹-۱- رسوبهای ترشیری ۱۷

۱-۹-۱- ائوسن ۱۷

۲-۹-۱- نئوژن ۱۸

۳-۹-۱-Ng1(1) 18

۴-۹-۱-Ng2 (1118

۱۰-۱- ژوراسیک ۱۹

۱-۱۰-۱ سازند شمشک Jss19

۲-۱۰-۱- سازند چمن بید jch 20

۳-۱۰-۱- سازند مزدوران j-Kmz 20

۴-۱۰-۱- سازند شوریجه Ksh 22

۵-۱۰-۱- سازند سرچشمه (Ksr) 23

۶-۱۰-۱- سازند تیرگان (Ktr) 23

۷-۱۰-۱- سازند سنگانه (Ksn) 24

۸-۱۰-۱- سازند آبدراز (Kab) 25

۱۱-۱- زمین ساختمانی و تکتونیک منطقه ۲۵

۱-۱۱-۱- ویژگی سنگهای رسوبی ۲۸

۲-۱۱-۱- ویژگی سنگهای آذرین ۳۰

۱۲-۱- بررسی های ساختمانی ۳۱

۱۳-۱- گسل های منطقه ۳۳

۱-۱۳-۱- گسل های تراشی و واژگونه ۳۳

۲-۱۳-۱- گسله کوه سلوک ۳۴

۳-۱۳-۱- گسله قرچه رباط ۳۴

۴-۱۳-۱- گسله شیرویه ۳۴

۵-۱۳-۱-گسله گردنه حصار ۳۴

۶-۱۳-۱- گسله شمال سارران۳۴

۷-۱۳-۱- گسله چهار خروار۳۴

۱۴-۱- محیط تکتونیکی ۳۶

۱۵-۱- زمین شناسی اقتصادی ۴۲

۱۶-۱- ژئوشیمی و پترولوژی ۴۳

۱-۱۶-۱- بررسی عناصر اصلی ۴۷

۲-۱۶-۱- بررسی عناصر کمیاب و ناسازگار ۴۹

۱۷-۱- رده بندی شیمیایی و کانی شناسی ۴۹

۱۸-۱- کانی شناسی و سنگ شناسی ۵۰

۱-۱۸-۱- سنگهای رسوبی ۵۳

۲-۱۸-۱- رده بندی در محیط تشکیل سنگهای رسوبی ۵۵

۳-۱۸-۱- سنگهای آتشفشانی ۵۷

۴-۱۸-۱- فاز اول ۵۸

۵-۱۸-۱- فاز دوم ۵۹

۶-۱۸-۱- فاز سوم ۵۹

دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

فصل دوم

۱-۲- تاریخچه مطالعات ژئومورفولوژی در ایران و حوضه کپه داغ ۶۴

۲-۲- مختصری از ژئومورفولوژی ایران ۶۵

۳-۲- رشته کوهها ۶۸

۴-۲- دشتها ۶۹

۵-۲- موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه ۶۹

۶-۲- موقعیت اقلیمی و آب و هوایی منطقه ۷۲

۷-۲- بررسی درجه حرارت در منطقه ۷۷

۸-۲- زمین شناسی عمومی حوضه کپه داغ ۸۰

۹-۲- چینه شناسی حوضه کپه داغ ۸۱

۱۰-۲- تکتونیک حوضه کپه داغ ۸۹

۱۱-۲- مورفوتکتونیک ۹۲

۱۲-۲- بررسی ژئوموفورفولوژیکی سازندهای حوضه کپه داغ ۹۶

۱۳-۲- برخی از پدیده های ژئومورفولوژیکی در حوضه کپه داغ۱۱۱

دانلود پروژه بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی با فرمت word

فصل سوم

۱-۳- موقعیت جغرافیایی زون بینالود ۱۲۱

۲-۳- وضعیت آب و هوا ۱۲۱

۳-۳- گسترش جغرافیایی تشکیلات ژوراسیک در زون مورد مطالعه ۱۲۴

۴-۳- موقعیت زون بینالود در ارتباط با حوضه های رسوبی – ساختاری ایران ۱۲۶

۵-۳- اشاره ای به وضعیت تکتونیکی ناحیه ۱۲۹

۶-۳- چینه شناسی زون بینالود۱۳۰

۷-۳- رسوبات ژوراسیک در برش مورد مطالعه ۱۳۱

۸-۳- مشخصات لیتولوژیکی سکانس رسوبی مورد مطالعه ۱۳۱

۹-۳- زمین ساخت راندگی ناحیه بینالود، شمال شرق ایران ۱۳۳

نتیجه گیری ۱۵۴

منابع ۱۵۵

 

پاسخ دهید