دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 110 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

فرمت : word

تعداد صفحات: ۵۰

مقدمه:

با توجه به نفوذ روز افزون سیستم های هیدرولیکی در صنایع مختلف وجود پمپ هایی با توان و فشار های مختلف بیش از پیش مورد نیاز است .

پمپ به عنوان قلب سیستم هیدرولیک انرژی مکانیکی را که توسط موتورهای الکتریکی، احتراق داخلی و … تامین می گردد به انرژی هیدرولیکی تبدیل می کند.

در واقع پمپ در یک سیکل هیدرولیکی یا نیوماتیکی انرژی سیال را افزایش می دهد تا در مکان مورد نیاز این انرژی افزوده به کار مطلوب تبدیل گردد.

فصل اول درموردتقسیم بندی پمپ هاوآشنایی با انواع پمپ های جابه جایی مثبت وکاربردهای آن ومقایسه پمپ های دینامیکی وجابه جایی مثبت می باشد.

فصل دوم درموردتوربوپمپ ها،اجزای اصلی آنها،مثلث سرعت،منحنی مشخصه ،بررسی پدیده کاویتاسیون،قوانین تشابه پمپ ها وسری وموازی بستن آنها ،بررسی خوردگی درتوربو پمپ ها و کاربرد پمپ ها درصنعت پرداخته شده است.

واژه هیدرولیک به عنوان علم عبورمایعات ازلوله ها تعریف شده است بیشترتئوری هایی که برای پمپ هیدرولیک به دست آمده است به عنوان سیال واسطه ازآب استفاده کرده اند که این به معنای عدم استفاده ازسایرمایعات نیست.

مشخصات هیدرولیکی مدارهای مختلف وهمچنین خصوصیات فیزیکی وشیمیایی سیال از نظرویسکوزیته، وزن مخصوص، درجه حرارت، خورندگی ،وجوداجسام ناخالص وگازهای همراه باسیال وسرانجام مقدارحجم عبوری سیال ازپمپ درواحدزمان وفشار سبب شده تاانواع پمپ هاباساختمان وطرزکارمختلف ساخته وتولیدشود.

دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول              

تقسیم بندی کلی پمپ ها                         

انواع پمپ ها جابه جایی مثبت

پمپ های دوار

پمپ های رفت وبرگشتی

مقایسه پمپ های جابه جایی مثبت ودینامیکی

دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

فصل دوم-توربوپمپ ها

اجزای اصلی توربوپمپ ها

محاسبه هدتولیدی پروانه

منحنی مشخصه

پدیده کاویتاسیون ومفهوم NPSH

بررسی خوردگی درتوربوپمپ ها

قوانین تشابه پمپ هاوترکیب پمپ ها

دانلود پروژه بررسی عملکرد توربو پمپ ها

جنس اجزای توربوپمپ ها

اجزای فرعی درتوربوپمپ ها

پمپ های چندطبقه فشارقوی

ضمائم

منابع

 

پاسخ دهید