دانلود پروژه بررسی محدود کننده های جریان خطا FCL و جایابی بهینه آن در شبکه

دانلود پروژه بررسی محدود کننده های جریان خطا FCL و جایابی بهینه آن در شبکه

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 83 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه بررسی محدود کننده های جریان خطا FCL و جایابی بهینه آن در شبکه

 

تعداد صفحات : ۱۲۳

فرمت: word

 

در این پروژه در ابتدا علل و اثرات افزایش جریان اتصال کوتاه مورد بررسی قـرار گرفتـه و از آنجـا کـه جریـان اتصال کوتاه اثرات مخربی دارد لذا لزوم محدود سازی جریان خطا مطرح گردیده است. و روشهای مختلـف کـاهش سـطح اتصال کوتاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که سطح اتصال کوتاه در شبکه به امپدانس تونن معادل از محل وقوع خطا بستگی دارد. بنابراین اساس کار روشهای کاهش سطح اتصال کوتاه بر افزایش امپـدانس تـونن معـادل از محـل وقوع خطا می باشد. این روشها در حالت کلی به دو دسته غیر فعال و فعال تقسیم بندی می شوند. در روشهای غیر فعـال امپدانس شبکه را در حالت نرمال شبکه افزایش می دهند تا در حالت خطا جریان را کاهش دهد. ولی در روشـهای فعـال امپدانس فقط در موقع خطا وارد مدار می شود و این امپدانس در حالت نرمال شبکه با ترفندهایی از مدار خارج می شود.

انواع محدود کننده های فعال فقط در نحوه وارد و خارج شدن این امپدانس به شبکه با هم متفاوت می باشـند . با بررسی روشها و تجهیزات مختلف محدود سـازی، بهتـرین روش از لحـاظ کـاهش جریـان خطـا و نحـوه محدود سازی مورد بحث قرار گرفته شده و با مطالعه اثرات مثبت و منفی محدود کننده جریان خطا در شبکه، بخصـوص اثر این محدود کننده ها بر روی جریان گذرنده از ترانسفورماتور، قابلیت اطمینان و کاهش جریان اتصال کوتاه، به جایـابی بهینه محدود ساز جریان خطا برای شبکه واقعی یزد که به شبکه سراسری ایران متصل است پرداخته شده است. در ادامه نیز با محاسبه امپدانس بهینه برای دو نوع محدود کننده جریان خطای مقاومتی و سلفی، به مقایسـه ایـن دو محدودسـازدر شبکه یزد پرداخته شده است.

فهرست:

چکیده

کلیات

علل و اثرات افزایش جریان اتصال کوتاه

لزوم محدود سازی جریان اتصال کوتاه

نتیجه

فصل دوم: روشهای کاهش سطح اتصال کوتاه

چکیده

روشهای غیر فعال

تغییر توپولوژی شبکه

افزایش سطح ولتاژ

استفاده از ترانسفورماتور و راکتور به عنوان محدود کننده های جریان

راکتورهای سری

راکتورهای نوترال

روش های فعال

محدود کننده های فیوز انفجاری با قدرت قطع بالا

محدود کننده های امپدانسی با سوئیچ مکانیکی

محدود سازی با متوقف کننده های موازی و سوئیچ مقاومتی

محدود کننده با سلف سری، متوقف کننده و سوئیچ زمین

محدود کننده جریان با سوئیچ خلاء

محدود کننده باریل مقاومتی و سوئیچ مکانیکی

محدود کننده های امپدانسی و مدار تشدید با سوئیچ تریستوری

محدود کننده با سوئیچ تریستوری

محدودکننده تریستوری با کنترل زاویه آتش

محدود کننده مدار تشدید LC موازی

محدود ساز تشدید LC

محدود کننده با استفاده از خاصیت اشباع مغناطیسی

راکتور اشباع مغناطیسی با آهن ربای دائم در شیوه بایاس سری

راکتور اشباع مغناطیسی با آهن ربای دائم در شیوه بایاس موازی

نتیجه گیری

فصل سوم : محدود کننده های جریان خطای نوین (ابررسانایی و هایبرید)

چکیده

ابررسانایی

تاریخچه ابررسانایی

خواص مغناطیسی ابررسانا

انواع ابررسانا و شرایط ابررسانایی

کاربردهای ابررسانایی

سیمها و کابلهای HTS

محدود کننده های جریان خطای ابررسانا (HTS FCL)

مزایا و معایب SFCL

انواع محدود کننده های جریان خطای ابررسانایی

محدود کننده جریان ابررسانایی از نوع مقاومتی

محدود کننده جریان ابررسانایی با هسته حفاظت شده SSCR

محدود کننده جریان ابررسانایی از نوع پل دیودی

محدود کننده جریان ابررسانایی از نوع قفل کننده شار

محدود کننده های هایبرید

محدود کننده مدار تشدید سری با سوئیچ های خلاء

کلید محدود کننده جریان هایبرید (FCL CB)

محدود کننده جریان ابررسانایی هایبرید

انتخاب FCL مناسب

نتیجه گیری

فصل چهارم : اثرات محدود کننده های جریان خطا و محاسبات اقتصادی

چکیده

اثرات کاهش جریان اتصال کوتاه بر تجهیزات شبکه

تاثیرکاهش جریان اتصال کوتاه بر روی ترانسفورماتور

تاثیر جریان اتصال کوتاه بر روی خطوط انتقال نیرو

تاثیر جریان اتصال کوتاه بر روی کلیدهای قدرت

تاثیر جریان اتصال کوتاه بر روی سکسیونر

اثرات FCL بر شبکه

اثر FCL بر روی قابلیت اطمینان

اثر FCL بر روی جریان گذرنده از ترانسفورماتور

اثر FCL بر روی سیستم حفاظتی شبکه

اثر FCL بر روی حفاظت اضافه جریان

اثر FCL بر روی حفاظت دیستانس (فاصله)

اثر FCL بر روی حفاظت دیفرانسیل

اثر FCL برروی بهبود کیفیت توان و تثبیت ولتاژ

اثر FCL بر روی کاهش تلفات

اثر FCL در اصلاح دینامیک سیستم های تولید پراکنده

اثر FCL برروی ولتاژ بازگشتی گذرا برای خطا در مجاورت ترمینال کلید (TRV)

محاسبات اقتصادی

تابع هزینه

ضریب ZP

تابع هزینه مدارشکن

فرم کلی تابع هزینه مدارشکن

تابع هزینه محدود کننده

فرم کلی تابع هزینه محدودکننده

فرم کلی تابع هزینه

هزینه ناشی از حجم مورد نیاز از ماده ابررسانا

نمودار تابع هزینه

تجارب بدست آمده از کاربرد محدود ساز جریان خطا در جهان

مدل آزمایشی محدود کننده جریان خطای ابررسانا در یک شبکه با حضورDG

سیستم آزمایشی

نتیجه گیری

فصل پنجم: مدل سازی و شبیه سازی FCL برروی شبکه واقعی

دانلود در ادامه …

پاسخ دهید