دانلود پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت فرمت word

دانلود پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت فرمت word

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 49 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت فرمت word

 

تعداد صفحات: ۱۵۶

فرمت: word

 

صاعقه بزرگترین عامل خروج خطوط انتقال و توزیع هوائی است. داده‌های حاصل از یک دوره ۱۴ ساله شرکت‌های برق در ایالات متحده و کانادا در طول ۲۵۰۰۰ مایل خط انتقال نشان می‌دهد که صاعقه تقریباً در ۲۶% خروج‌ها در خطوط kV230 و حدود ۶۵% خروج‌ها در خطوط kV345 عامل اساسی بوده است.

یک مطالعه مشابه در بریتانیا، در یک دوره ۱۴ ساله، شامل ۵۰۰۰۰ عیب در خطوط توزیع نشان می‌دهد که صاعقه در ۴۷% خروج‌ها در خطوط kV33 و بالاتر، عامل اصلی بوده است.با توجه به آنچه که مورد بررسی قرار گرفت خطوط انتقال انرژی الکتریکی، متشکل از برج‌های فولادی، سیم‌های زمین، کندوکتورهای فاز واقع در دشت‌ها، مناطق کوهستانی، بیابان‌ها، بیشه‌زارها، مزارع کشاورزی و غیره مناسب‌ترین و کوتاهترین وسیله را جهت تخلیه جوی بارهای الکتریکی به زمین تشکیل می‌دهند، به طوری که تخلیه جوی در مناطق کوهستانی و دشت‌ها به سمت این خطوط منحرف گشته، از طریق آنان به زمین تخلیه می‌گردد.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : صاعقه

مقدمه

۱-۱- مکانیسم صاعقه

۱-۱-۱-محاسبه پارامترهای دکل با توجه به صاعقه

۱-۲- مشخصات صاعقه

۱-۳- انرژی موجود در صاعقه

۱-۳-۱-امواج صاعقه شبیه سازی شده برای اجرای آزمایش‌ها

دانلود پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت فرمت word

فصل دوم : امواج سیار در خطوط انتقال

۲-۱- مقدمه

۲-۲- معادلات موج سیار روی خط انتقال

۲-۳- قوانین انعکاس و انتقال موج سیار در خطوط انتقال

۲-۴- بررسی حالت‌های خاص

۲-۴-۱- خط انتقال با انتهای باز

۲-۴-۲- خط انتقال با انتهای اتصال کوتاه

۲-۴-۳- اتصال دو خط به یکدیگر

۲-۴-۴- اتصال چند خط در یک نقطه

۲-۴-۵- اتصال چند خط انتقال به صورت سری

۲-۴-۶- اتصال مقاومت در انتهای خط

۲-۴-۷- اتصال مقاومت در نقطه اتصال دو خط

۲-۴-۸- اتصال سلف در انتهای یک خط

۲-۴-۹- اتصال خازن در انتهای خط

فصل سوم : شرایط تخلیه جوی بر خطوط انتقال انرژی

شرایط تخلیه جوی بر خطوط انتقال انرژی

۳-۱- تخلیه بر خطوط انتقال انرژی

۳-۲- تخلیه جوی بر قسمت‌های مختلف خطوط انتقال انرژی

۳-۲-۱- تخلیه جوی الکتریکی بر سیم‌های فاز

۳-۲-۲- تخلیه جوی بر سیم‌های زمین خط

۳-۲-۳- تخلیه جوی مستقیم بر بدنه برج‌ها

۳-۲-۴- تخلیه جوی مستقیم در مجاور ایستگاه‌ها

فصل چهارم : پدیده قوس برگشتی در خطوط انتقال انرژی

پدیده قوس برگشتی در خطوط انتقال انرژی

۴-۱- قوس برگشتی Back Flash over در خطوط انتقال انرژی

۴-۲- شرایط بروز قوس برگشتی

۴-۳- مسیر جریان تخلیه موجی به زمین

الف ـ تأثیر کاهش مقاومت بدنه برج‌ها

ب ـ تأثیر مقاومت اتصال زمین برج‌ها

دانلود پروژه تأثیر صاعقه بر روی شبکه های قدرت فرمت word

فصل پنجم : انتشار موج در طول خطوط انتقال انرژی

۵-۱- انتشار موج در طول خطوط انتقال

۵-۲- میرایی موج سیار

۵-۲-۱-اثر مقاومت اهمی خطوط در میرایی امواج سیار

۵-۳- میرایی موج سیار ناشی از پدیده کرونا

۵-۴ نمودار شبکه‌ای بیولی

۵-۴-۱-ابتدای کابل

۵-۵- استهلاک موج در طول خطوط انتقال انرژی

۵-۵-۱- آشنایی با پدیده کرنا

۵-۵-۲- بروز پدیده به ازاء ولتاژ فرکانس ۵۰

۵-۵-۳ ظهور پدیده به ازاء ولتاژهای موجی (صاعقه)

۵-۵-۳-۱-زمین کردن دکل‌های انتقال انرژی

فصل ششم : هماهنگی عایقی

۶-۱-هماهنگی عایقی

۶-۲- شرایط تخلیه اضافه ولتاژهای موجی‌توسط برق‌گیرهای‌بزرگ

۶-۳- برق‌گیرهای پستی

۶-۴- برنامه کامپیوتری : گذرهای خط انتقال

۶-۴-۱-برنامه TRANSMISSION-LINE TRANSIENTS

۶-۵- برخورد صاعقه با حفاظت برقگیر

نتیجه گیری

Results

منابع

 

 

 

دانلود در ادامه ….

پاسخ دهید