دانلود پروژه تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت

دانلود پروژه تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 14900 تومان

تعداد نمایش: 7 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ آذر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتورهای قدرت

 

تعداد صفحات : ۹۵

فرمت: word

 

ترانسفورماتورهای قدرت یکی از تجهیزات گران قیمت و مهم در سیستم‌های الکتریکی می‌باشند. این تجهیزات در معرض خطاها و اختلالات مختلفی از جمله اتصال کوتاه داخلی قرار دارند. در صورتی که اتصال کوتاه داخلی در ترانسفورماتور رخ دهد، برای جلوگیری از آسیب به ترانسفورماتور و حفظ پایداری سیستم قدرت، لازم است ترانسفورماتور در کوتاهترین زمان ممکن از شبکه جدا گردد. برای حفاظت از این تجهیزات در برابر اتصال کوتاه داخلی بطور معمول از رله دیفرانسیل استفاده می‌شود. در این رله‌ها جریان تفاضلی با یک مقدار آستانه مقایسه می‌گردد و در صورتی که مقدار و در صورتی که خطای داخلی رخ داده باشد، لازم است ترانسفورماتور از شبکه جدا گردد. این رله‌ها در معرض عملکرد اشتباه ناشی از عبور جریان هجومی ترانسفورماتور قرار دارند. این جریان تنها در یکی از سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور جاری می‌شود و از دید حفاظت دیفرانسیل، این جریان ناشی از خطای داخلی می‌باشد. در این پایان‌نامه الگوریتم جدیدی برای تشخیص جریان هجومی از جریان خطای داخلی در رله دیفرانسیل ترانسفورماتور ارائه شده است. الگوریتم پیشنهادی ترکیبی از دو معیار می‌باشد. معیار اول بر اساس ایجاد موج مجازی با استفاده از اطلاعات نیم سیکل اول جریان تفاضلی و مقایسه بین محتوای هارمونیک سوم جریان تفاضلی و موج مجازی حاصله می‌باشد. معیار دوم بر اساس آشکارسازی خمیدگی‌های موجود در شکل موج جریان تفاضلی به کمک دیفرانسیل سوم و بررسی رفتار شکل موج برای نقاط بعد از آخرین خمیدگی شکل موج، به کمک دیفرانسیل اول می‌باشد. نتایج شبیه‌ سازی‌ ها ‌نشان می‌دهد که ترکیب دو معیار معرفی شده باعث بهبود عملکرد رله دیفرانسیل می‌گردد.

عنوان صفحه
فصل اول : مقدمه
۱-۱- حفاظت از ترانسفورماتورها در مقابل اثرات خطاهای خارجی
۱-۱-۱ اتصال کوتاه۱
۱-۱-۲ اختلالات ولتاژ بالا۱
۱-۲- حفاظت از ترانسفورماتورها در مقابل خطاهای داخلی
۱-۲-۱ خطاهای هسته۳
۱-۲-۲ اتصالی فاز به ‌فاز ۴
۱-۲-۳ خطاهای اتصال زمین۴
۱-۲-۴ اتصالی‌های بین دوری۴
۱-۳- حفاظت دیفرانسیل۵
۱-۴- معرفی جریان هجومی۶
۱-۵- اثرات جریان هجومی۹
۱-۶- تشخیص جریان هجومی از خطا در ترانسفورماتورهای قدرت۱۰

فصل دوم : مرور روش‌های تشخیص جریان هجومی
۲-۱- بازدارنده هارمونیکی
۲-۱-۱ استفاده از نسبت دامنه هارمونیک دوم به دامنه هارمونیک اصلی۱۲
۲-۱-۲ استفاده از نسبت فازور هارمونیک دوم به فازور هارمونیک اصلی۱۲
۲-۱-۳ استفاده از هارمونیک سه مجازی۱۳
۲-۲- روش‌های شکل موج
۲-۲-۱ تشخیص براساس علامت مقادیر پیک‌های متوالی شکل موج۱۵
۲-۲-۲ تشخیص براساس مدت زمانی که جریان تفاضلی نزدیک صفر باقی می‌ماند۱۶
۲-۲-۳ معیار ضریب تقارن طولی شکل موج۱۶
۲-۲-۴ الگوریتم ریخت‌شناسی ریاضی۱۷
۲-۲-۵ الگوریتم محاسبه همبستگی۱۸
۲-۳- شبکه‌های عصبی مصنوعی
۲-۳-۱ نوع شبکه مورد استفاده و الگوریتم تعلیم آن۱۹
۲-۳-۲ نوع ورودی شبکه عصبی۲۰
۲-۴- تبدیل ویولت
۲-۴-۱ الگوریتم‌های مبتنی بر ویولت۲۱
۲-۴-۲ ویولت و شبکه‌های عصبی۲۳
۲-۴-۳ ویولت و منطق فازی۲۴
۲-۵- روش‌های آماری
۲-۵-۱ استفاده از مدل مخفی مارکف۲۴
۲-۵-۲ استفاده از الگوریتم Autoregressive
۲-۵-۳ تحلیل مولفه‌های اصلی۲۵
۲-۶- سایر روش‌های جریانی
۲-۶-۱ محاسبه شدت میدان مغناطیسی۲۶
۲-۶-۲ الگوریتم تخمین خطا۲۶
۲-۶-۳ استفاده از دیفرانسیل سوم ۲۷
۲-۷- بازدارنده شاری۲۹
۲-۸- مدل ترانس
۲-۸-۱ محاسبه پارامترهای معینی از مدل۳۰
۲-۸-۲ مقایسه بین مقدار اندازه‌گیری شده یک متغیر و مقدار تخمینی آن با استفاده از سیگنال‌های دیگر۳۲
۲-۹- روش توان تفاضلی
۲-۹-۱ استفاده از متوسط توان تفاضلی۳۳
۲-۹-۲ استفاده از توان لحظه‌ای و طیف فرکانسی آن۳۴
۲-۱۰- استفاده از مجموعه‌های فازی۳۵
۲-۱۱- محاسبه میزان شباهت بین ولتاژ و جریان۳۷

فصل سوم : الگوریتم پیشنهادی
۳-۱- مروری بر روش هارمونیک سوم مجازی۴۰
۳-۲- مروری بر روش دیفرانسیل سوم۴۱
۳-۳- الگوریتم پیشنهادی
۳-۳-۱ معیار اول۴۱
۳-۳-۲ معیار دوم۴۳
۳-۳-۳ فلوچارت الگوریتم پیشنهادی۴۶
۳-۴- معرفی سیستم شبیه‌سازی شده۴۷
۳-۵- ارزیابی روش پیشنهادی
۳-۵-۱ اتصال کوتاه در ترمینال ترانسفورماتور۴۹
۳-۵-۲ برقدار کردن ترانسفورماتور۵۴
۳-۵-۳ برقدار کردن ترانسفورماتورهای موازی۵۸
۳-۵-۴ اتصال کوتاه داخلی در سیم‌پیچی ترانسفورماتور۶۰
۳-۵-۵ برقدار کردن ترانسفورماتور و وقوع همزمان اتصال بین دوری در سیم‌پیچی اولیه……۶۱
۳-۵-۶ اشباع CT

فصل چهارم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

 

 

پاسخ دهید