دانلود پروژه جایابی بهینه ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم های هوشمند

دانلود پروژه جایابی بهینه ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم های هوشمند

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 20000 تومان

تعداد نمایش: 31 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۶ مرداد ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه جایابی بهینه ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم های هوشمند

تعداد صفحات : ۱۲۸

فرمت : word

در بین اجزاء مختلف سیستم قدرت ادوات حفاظتی یک نقش اساسی دارند. هدف نهایی حفاظت فراهم کردن قابلیت اطمینان سیستم قدرت است .بهبود قابلیت اطمینان یکی از اهداف مهم برای شرکتهای توزیع است. از میان تجهیزاتی که با مدیریت خطا در شبکه های توزیع، سطح قابلیت اطمینان شبکه را بهبود میدهند، میتوان به فیوز و ریکلوزر اشاره کرد. تعیین بهترین آرایش و ترکیب، برای این تجهیزات میتواند به بهبود قابلیت اطمینان و افزایش رضایتمندی مشترکین کمک کند. جهت استفاده مناسب از این تجهیزات لازم است که در موقعیتهای بهینه و به تعداد بهینه نصب گردند. فیوز یکی از این وسایل است که نقش مهمی در شبکه های توزیع هوایی دارد ولی تاکنون بطور جدی مورد ارزیابی اقتصادی قرار نگرفته است. تابع هدف در این حالت، حداقل کردن انرژی توزیع نشده با درنظرگرفتن خطاهای گذرا و دائمی است .

دانلود پروژه جایابی بهینه ادوات حفاظتی در شبکه های توزیع با استفاده از الگوریتم های هوشمند

به منظور رفع خطاهای گذرا که بخش عمدهای از خطاهای شبکه توزیع را شامل میشوند از ریکلوزر همراه با فیوز به صورت یک روش ترکیبی از دو حالت قطع فیوز و حفظ فیوز استفاده میشود. قیود هماهنگی بین فیوزها و ریکلوزرهای موجود یکی از محدودیتها در این مسئله هستند که امکان نصب این ادوات را در بعضی محلها با مشکل مواجه میکنند. برای تعیین تعداد و محل بهینه فیوز و ریکلوزر در شبکه توزیع از آنالیز سود و هزینه استفاده میشود.

این روش شامل سود حاصل از کاهش انرژی توزیع نشده شبکه به دلیل محدود شدن ناحیه متأثر از خطا از یک طرف و هزینه های مربوط به سرمایه گذاری اولیه و تعمیر و نگهداری وسایل از طرف دیگر است. برای حل مسئله جایابی بهینه فیوز و ریکلوزر یک الگوریتم اصلاح شده ازدحام ذرات ارائه میشود. همچنین برای ارزیابی قابلیت اطمینان در ساختار شبکه توزیع الگوریتم دایکسترا پیشنهاد میشود. کارائی روش پیشنهادی با انجام مطالعه موردی بر روی یک فیدر توزیع ۲۲ کیلوولت واقعی نشان داده خواهد شد. در انتها میزان افزایش قابلیت اطمینان در سطح شاخصهای مختلف و نیز مقدار هزینه های انجام گرفته و سود حاصل شده ارزیابی میشود.

پاسخ دهید