دانلود پروژه دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

دانلود پروژه دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 12500 تومان

تعداد نمایش: 181 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۷۵

۱-۱ دینامیک سیالات در توربو ماشین ها

۲-۱ مقدمه:

در طراحی کنونی توربو ماشینها، و بخصوص برای کاربردهای مربوط به موتورهای هواپیما، تاکید اساسی بر روی بهبود راندمان موتور صورت گرفته است.

شاید بارزترین مثال برای این مورد، «برنامه تکنولوژی موتورهای توربینی پر بازده مجتمع» (IHPTET) باشد که توسط NASA و DOD حمایت مالی شده است.

هدف IHPTET، رسیدن به افزایش بازده دو برابر برای موتورهای توربینی پیشرفته نظامی، در آغاز قرن بیست و یکم می باشد.

بر حسب کاربرد، این افزایش بازده از راههای مختلفی شامل افزایش نیروی محوری به وزن، افزایش توان به وزن و کاهش معرف ویژه سوخت (SFC) بدست خواهد آمد.

دانلود پروژه دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

فهرست مطالب:

پیش گفتار

۱- بخش اول

۱-۱ دینامیک سیالات در توربوماشینها

۲-۱ مقدمه

۳-۱ ویژگیهای میدانهای جریان در توربوماشینها

۴-۱ ویژگیهای اساسی جریان

۵-۱ جریان در دستگاههای تراکمی

۶-۱ جریان در فن ها و کمپرسورهای محوری

۷- ۱جریان در کمپسورهای سانتریفیوژ

۸-۱ جریان در سیستمهای انبساطی

۹-۱ جریان در توربینهای محوری

۱۰-۱ جریان در توربینهای شعاعی

۱۱-۱ مدلسازی میدانهای جریان توربوماشینها

۱۲-۱ مراحل  مختلف مدلسازی مرتبط با فرآیند طراحی

۱۳-۱ مدلسازی جریان برای پروسس طراحی ابتدائی

۱۴-۱ مدلسازی جریان برای پروسس طراحی جز به جز

دانلود پروژه دینامیک سیالات و روش های تست کارایی در توربو ماشین ها

۱۵-۱ قابلیتهای حیاتی برای تجهیزات آنالیز جریان در توربوماشینها

۱۶-۱ مدلسازی فیزیک جریان

۱۷-۱ معادلات حاکم و شرایط مرزی

۱۸-۱ مدلسازی اغتشاش و انتقال

۱۹-۱ تحلیل ناپایداری و اثر متقابل ردیف پره ها

۲۰-۱تکنیک های حل عددی

۲۱-۱ مدلسازی هندسی

۲۲-۱ عملکرد ابزار تحلیلی

۲۳-۱ ملاحظات مربوط به قبل و بعد از فرآیند

۲۴-۱ انتخاب ابزار تحلیلی

۲۵-۱ پیش بینی آینده

۲۶-۱ مسیرهای پیش رو در طراحی قطعه

۲۷-۱ مسیرهای پیش رو در قابلیتهای مدلساز

۲۸-۱ خلاصه

مراجع

۲- بخش دوم

۱-۲ آزمونهای کارآیی توربو ماشینها

۲-۲ آزمونهای کارآیی آئرودینامیکی

۳-۲ اهداف فصل

۴-۲ طرح کلی بخش

۵-۲ تست عملکرد اجزا

۶-۲ تأثیر خصوصیات عملکردی بر روی بازده

۷-  ۲تست عملکرد توربو ماشینها

۸-۲ روش تحلیل تست

۹-۲ اطلاعات عملکردی مورد نیاز

۱۰-۲ اندازه گیریهای مورد نیاز

۱۱-۲ طراحی ابزار و استفاده از آنها

۱۲-۲ اندازه گیری فشار کل

۱۳-۲ اندازه گیری های فشار استاتیک

۱۴-۲ اندازه گیریهای درجه حرارت کل

۱۵-۲ بررسی های شعاعی

۱۶-۲ Rake های دنباله

۱۷-۲ سرعتهای چرخ روتور

۱۸-۲ اندازه گیریهای گشتاور

۱۹-۲ اندازه گیریهای نرخ جریان جرم

۲۰- ۲اندازه گیریهای دینامیکی

۲۱-۲ شرایط محیطی

۲۲-۲ سخت افزار تست

۲۳-۲ ملاحظات طراحی وسایل

۲۴-۲ نیازهای وسایل

۲۵-۲ ابزارآلات بازده

۲۶-۲ اندازه گیریهای فشار

۲۷-۲ اندازه گیریهای دما

۲۸-۲ اندازه گیریهای زاویه جریان

۲۹-۲ روشهای تست و جمع آوری اطلاعات

۳۰-۲پیش آزمون

۳۱-۲ فعالیت های روزانه قبل از آزمون

۳۲-۲ در طی آزمون

۳۳-۲ روشهای آزمون

۳۴-۲ ارائه اطلاعات

۳۵-۲ تحلیل و کاهش اطلاعات

۳۶-۲ دبی اصلاح شده

۳۷-۲ سرعت اصلاح شده

۳۸-۲ پارامترهای بازده

۳۹-۲ ارائه اطلاعات

۴۰-۲ نقشه های کارآیی

۴۱-۲ مشخص کردن حاشیه استال (stall margin)

مراجع

پاسخ دهید