دانلود پروژه کنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

دانلود پروژه کنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 33 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۹ تیر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

کنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

تعداد صفحات : ۱۲۵

فرمت : word

در سال های اخیر با رشد مناطق مسکونی و صنعتی، میزان تقاضای توان الکتریکی به عنوان یک انرژی پاک افزایش یافته است. اما پراکندگی جغرافیایی این تقاضا نامتعادل است. از سویی، اغلب مراکز تولید برق فعلی از مراکز بار در حال رشد دور هستند و از جهتی دیگر برای احداث نیروگاههای جدید مسائلی از قبیل شرایط زیست محیطی، هزینه های انرژی تولیدی و … نیز مانع احداث نیروگاه جدید میباشد. مشکلاتی از قبیل افزایش هزینهها، حریم خطوط، مسائل زیست محیطی و … مانع احداث خطوط انتقال جدید هستند. همچنین با افزایش توجه افکار عمومی به اثرات خطوط انتقال بر روی سلامت اشخاص، مشکلات و هزینههای عبور از املاک اشخاص نیز به موانع فوق افزوده میشوند. به این ترتیب شبکههای که قبلاً مستقل بوده شاید در سیستم به هم پیوسته فقط نقش واسط بین دو شبکه دیگر را ایفا کند و توان را از یک شبکه گرفته و به شبکه دیگر تحویل دهد. از آنجا که خطوط انتقال موجود برای استفاده در سیستم به هم پیوسته قدرت طراحی نشدهاند در نتیجه خطوط موجود، متحمل اضافه بار خواهند شد که این اضافه بار بر روی مقدار کلی ولتاژ اثر گذاشته و پایداری سیستم را کاهش میدهد. با در نظر گرفتن تمام این شرایط نیاز به یک بازبینی تئوری و علمی در امر انتقال توان، کنترل ولتاژ، پایداری سیستم و استفاده کامل از ادواتی که تولید و انتقال را با ابزارهای موجود بدون کاهش امنیت و پایداری فراهم سازند، اجتناب ناپذیر است. در این راه شناخت نیازهای اساسی انتقال توان AC در اولویت قرار میگیرد . سیستمهای انتقال جریان متناوب انعطافپذیر۱ (FACTS) مفهوم و ایده جدیدی است که برای تقویت کنترلپذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه ها، به کارگیری و استفاده از کنترلکنندهها و ادوات الکترونیک قدرت را توصیه و تشویق مینماید.

کنترل هوشمند ادوات FACTS به منظور پایداری سیستم های قدرت

در واقع سیستم های FACTS قادر هستند که پارامترها و مشخصههای خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس شنت، زاویه فاز که به عنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل مینماید، را کنترل نمایند. ایده اساسی که در مفهوم FACTS وجود دارد توانا نمودن سیستم انتقال از طریق فعال نمودن عناصر و اجزاء آن میباشد. در واقع FACTS دارای نقش اساسی در افزایش انعطافپذیری انتقال توان و امنیت پایداری دینامیک سیستمهای قدرت میباشد.

پاسخ دهید