دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 185 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۶ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

فرمت : word

تعداد صفحات : ۵۵

جاوااسکریپت یک زبان اسکریپتی که بوسیله مرورگر وب تفسیر یا intepret می شود. بطور گسترده در دنیای وب مورد استفاده قرار می گیرد.

این زبان توسط شرکت Netscape به وجود آمد.در ابتدا نامش Live  script بودکه بعدها با حمایت شرکت Sun به نام  Java scriptدرآمد.بیشتر دستورات خود را ازجاوا گـرفته است.

دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

فهرست مطالب 

چکیده

۱٫جاوااسکریپت چیست؟

۱ـ۱٫ اصول اسکریپت نویسی در صفحات وب

۲ـ۱٫ اسکریپتها و برنامه ها

۳ـ۱٫ معرفی جاوااسکریپت

۴ـ۱٫ قابلیتهای جاوااسکریپت

۵ـ۱٫جاوااسکریپت در مقابل جاوا

۶ـ۱٫چگونه جاوااسکریپت در صفحات وب قرار میگیرد

۲٫خلق یک اسکریپت ..

۱ـ۲٫ابزار اسکریپت نویسی

۲ـ۲٫آغاز خلق اسکریپت

  1. بررسی قابلیتهای جاوااسکریپت

۱ـ۳٫ زیباتر کردن صفحات وب به کمک جاوااسکریپت

۱ـ۱ـ۳ .استفاده از نوار وضعیت

۲ـ۳٫کاربابرنامه های اتصالی

دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

  1. برنامه های جاوااسکریپت چگونه کار میکنند.

۱ ـ۴٫ توابع درجاوااسکریپت

۲ـ۴٫ اشیاءدر جاوااسکریپت

۱ـ۲ـ۴ . جاوااسکریپت از سه نوع شیء پشتیبانی می کند

۳ـ۴٫کنترل حوادث

۴ـ۴٫ مخفی کردن اسکریپتها از مرورگرهای قدیمی

  1. استفاده از مقادیر و ذخیره سازی آن

۱ ـ ۵٫ انتخاب نام برای متغییرها

۲ـ ۵٫ تعیین مقدار برای متغییر ها.

۱ـ۲ـ۵٫ انواع اساسی داده ها در جاوااسکریپت

۳ـ ۵٫ انواع داده جاوااسکریپت

۶ . آرایه ها و رشته ها

۱ـ۶ .خلق یک شیء String

۲ـ۷ . دستور Eles

۸ . تکرار دستورات باکمک حلقه ها

۱ـ ۸ . حلقه های For

۲ـ ۸ . حلقه های While

۳ـ ۸ . حلقه های Do…while

  1. اشیاء درون ساخت مرورگر

۱ـ ۹ . اشیاء چیستند؟

۱ـ ۱ـ ۹٫خلق اشیاء

۲ـ ۹ . خاصیتهای اشیاء و مقادیر

۳ـ ۹ . گـرد کردن اعداد

۴ـ ۹ . خلق اعداد تصادفی

۵ ـ ۹٫ کـار با تاریخها

۱۰ . مدل شیئی سند (DOM

۱ـ ۱۰ . درک مدل شیئی سند

۲ـ ۱۰ . دسترسی به تاریخچه مرورگـر

  1. خلق اشیاء اختصاصی

۱ـ۱۱ . استفاده از اشیاء برای ساده کردن اسکریپتها

دانلود پروژه word جاوا اسکریپت Java script

۲ـ۱۱ . اختصاصی کردن اشیاء درون ساخت

۱۲ . پنجره ها و زیر صفحه ها

۱ـ ۱۲ . کنترل پنجره ها با استفاده از اشیاء

۲ـ۱۲ . ایجاد وقفه های زمانی

۳ـ ۱۲ . استفاده از اشیاء جاوا اسکریپت برای کار با زیر صفحه ها

  1. دریافت اطلاعات به کمک پرسشنامه ها

۱ـ ۱۴٫ اصول طراحی پرسشنامه ها در HTML

۲ـ ۱۴ . شیءfrom در جاوااسکریپت

۳ـ ۱۴ . ورودیهای متن

۴ـ ۱۴ . ورودیهای چند خطی متن

۵ـ ۱۴ . کـار با متن در پرسشنامه ها

۶ـ۱۴ . دکمه ها

۷ـ ۱۴ . مربعهای گـزینش

۸ ـ ۱۴ . دکـمه های رادیوئی

۱۵ . تصاویر گـرافیکی و انیمیشن

۱ـ ۱۵ . استفاده از جاوااسکریپت برای کار با نقشه های تصویری

۲ـ ۱۵ . تصاویر دینامیک در جاوااسکریپت

۱۶ . اسکریپتهای فرامرور گری

۱ـ ۱۶ . دریافت اطلاعات مرورگر

۲ـ ۱۶ . حل مشکل ناسازگاری مرورگرها

۳ـ ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره

۴ـ۱۶ . هدایت کاربران به صفحات وب

۵ـ۱۶ . خلق یک صفحه چند منظوره

۱۷ . کـار با شیوه نامه ها

۱ـ ۱۷ . معرفی HTML دینامیک

۲ـ ۱۷ . شیوه و ظاهرصفحات

۳ـ۱۷ . تعریف و استفاده از شیوه های CSS

۴ـ ۱۷ . تنظیم مکـان متن

۵ـ ۱۷ . تغییر رنگ و تصاویر زمینه

۶ـ ۱۷ . کـار با فوتنهـا

۷ـ ۱۷ . کنترل شیوه ها بکمک جاوااسکریپت

۱۸ .  استفاده از لایه ها برای خلق صفحات دینامیک

۱ـ ۱۸ . لایه ها چگونه کار میکنند؟

۲ـ ۱۸ . دو استاندارد برای خلق لایه ها

۳ـ ۱۸ . خلق لایه های CSS

۴ـ ۱۸ . تعریف خواص لایه ها

۱۹ . استفاده از جاوااسکریپت برای توسعه یک سایت وب

۱ـ ۱۹ . خلق سند HTML

۲ـ ۱۹ . استفاده از لیستهای بازشونده برای تسهیل هدایت کاربران

۳ـ ۱۹ . خلق دستوراتHTML ،وایجاد ساختارداده ای

۴ـ ۱۹ . افزودن توضیحاتی در مورد پیوندها

۵ـ ۱۹ . استفاده از پیوندهای گـرافیکی

۲۰ . نتیجه

۲۱ . خلاصه

۲۲ . فهرست منابع

 

 

پاسخ دهید