پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 120 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۳۰

اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas  بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

دیابت ملیتوس  یا دیابت شیرین یک اختلال متابولیک می باشد که در اثر کمبود ترشح انسولین (دیابت نوع I) و یا اختلال در عملکرد انسولین (دیابت نوع II) در بدن به وجود می آید.

بررسی اثر بخشی داروهای گیاهی در درمان بیماری های مختلف از جمله دیابت از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا، در این مطالعهDaucuse carota” ” به دلیل وجود عوامل آنتی اکسیدان و خواص دارویی مورد توجه قرار گرفت و اثر عصاره متانولی دانه های هویج ( seeds ِDaucus carota) بر سطح سرمی گلوکز، انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئینها، آنزیمهای عملکرد کبدی (AST,ALT,ALP) و فاکتورهای عملکرد کلیوی(اوره،اسیداوریک،کراتی نین) در موشهای صحرایی نر دیابتیک شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد.

جمعیت مورد مطالعه شامل ۱۲۰ سر موش صحرائی نر نژاد ویستار با وزن gr250-200 بودند. دیابت نوع Ι با تزریق (,ip mg/kg70 )، القاء شد. ۵ روز پس از تزریق، خونگیری از همه حیواناتی که در شرایط ۱۲ ساعت بی غذایی شبانه به سر می بردند از سینوس کاورنوزای چشم به منظور تعیین سطح سرمی فاکتورهای ذکر شده در بالا انجام گرفت. ضمناً، نمونه خونی فوق بوسیله گلوکومتر به منظور تائید دیابتی شدن موش ها به کار رفت.

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

فهرست مطالب :

پیشگفتار

اهداف و فرضیات

فصل اول :کلیات و مروری بر مطالعات گذشته

۱-۱- ساختمان و عملکرد پانکراس

۱- ۲- انسولین

۱ -۳-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین

۱ -۳-اثر گلوکز روی نسخه برداری-ترجمه و رهایش انسولین

۱-۴- نقش های فیزیولوژیک انسولین

۱-۴-۱- اثر انسولین بر متابولیسم کربوهیدرات

۱-۴-۲- اثر انسولین بر متابولیسم چربی

الف) شیلومیکرونها

VLDL

LDL

HDL

۱-۴-۳- اثر انسولین بر متابولیسم پروتئین

۱-۴-۴-اثرات دیگرانسولین

۱- ۵- گیرنده های گلوکز در غشاء

۱- ۶- دیابت ملیتوس یا دیابت شیرین

۱- ۶-۱- دیابت ملیتوس نوع I

۱- ۶-۲- دیابت ملیتوس نوع II

۱- ۷- علائم دیابت شیرین

۱- ۸- عوارض دیابت

۱- ۹- بیماری دیابت و اختلال در متابولیسم چربی

۱-۱۰-دیابت وآنزیمهای کبدی

۱-۱۱- دیابت وعملکرد کلیه

۱-۱۲-  Streptozocin STZ

۱-۱۳- داروهای شیمیایی و درمان دیابت ملیتوس

۱-۱۴- داروهای گیاهی و درمان دیابت

۱-۱۵- گیاه Daucus Carota و دیابت ملیتوی

فصل دوم: وسایل، مواد و روشها

۲-۱- وسایل

۲-۲- مواد

۲-۳- جامعه مورد مطالعه

۲-۴- گروههای مورد مطالعه

۲-۵- روش تهیه عصاره دانه هویج

۲-۶- روش القاء دیابت

۲-۷- روش اندازه گیری فاکتورهای بیوشیمیایی سرم

۲-۸- روش انجام مطالعات بافت شناسی

۲-۹- روش تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

خلاصه انگلیسی

جداول ضمیمه

فصل سوم : نتایج بدست آمده از آزمایشات

فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری

پایان نامه اثر عصاره الکلی دانه های Daucus carotas در موشهای صحرایی نر مبتلا به دیابت نوع I

الف) دیابت نوع I و تغییرات سطح سرمی فاکتورهای بیوشیمیایی و تغییرات بافتی پانکراس

ب) اثرات تجویز عصاره بر تغییرات بیوشیمیایی سرم و تغییرات بافتی پانکراس ناشی از دیابت نوع I

اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح سرمی گلوکز و انسولین

اثر عصاره متانولی Daucus carota بر سطح کلسترول، تری گلیسرید و لیپوپروتئینها

اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح آنزیمهای عملکرد کبدی

اثر عصاره متانولی Daucuse carota بر سطح فاکتورهای عملکرد کلیوی

نتیجه گیری کلی

پیشنهادها

پاسخ دهید