پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی  کامپوزیت دندانی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 127 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۷ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۷۱

چکیده:

اهداف: هدف از این مطالعه بررسی اثر UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی آزمایشی و مقایسه آن با کامپوزیتهایی که است تنها براساس مونومرهای متداول بکار رفته در کامپوزیتهای دندانی (BisGMA/TEGDMA) می‌باشند.

روشها: یک ماتریکس رزینی حاوی ۶۰% وزنی Bis-GMA و ۴۰% وزنی TEGDMA تهیه شد. ۵/۰% وزنی کامفورکینون و ۵/۰% وزنی DMAEMA به عنوان آغازگر در سیستم حل شدند. سپس IP-UDMA با غلظتهای ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ phr به پایه رزینی در پنج گروه آزمایشی افزوده شدند.

پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

فیلرهای شیشه سایلنیزه با متوسط اندازه ذرات ۴-۲ میکرون به پایه رزینی اضافه شدند. ۸ نمونه برای هر گروه آماده شد. بطوریکه کامپوزیتهای آزمایشی داخل قالبهای تست مربوطه قرار داده شده است.

به نمونه‌ها از هر سمت ۳ بار بصورت پوششی هر بار به مدت ۴۰ ثانیه نور تابانده شد. لبه‌های نمونه‌ها توسط کاغذ سمباده صاف شدند و در دمای محیط به مدت ۲۴ ساعت قرار گرفتند.

برای اندازه‌گیری چغرمگی شکست (Fracture toughness) و استحکام خمشی (Flexural strenght)، تست خمش سه نقطه‌ای با روشهای استاندارد انجام گرفت.

پایان نامه بررسی اثر یک UDMA جدید بر خواص مکانیکی کامپوزیت دندانی

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

۱-۱- دلایل انتخاب موضوع

۱-۲- بیان مسأله

۱-۳- تعریف واژه های عملیاتی

فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش

۲-۱- تاریخچه

۲-۲- مروری بر مقالات

فصل سوم: اهداف و فرضیات

۳-۱- هدف کلی

۳-۲- اهداف اختصاصی

۳-۳- فرضیات

فصل چهارم: مواد و روشها

۴-۱- متغیرهای تحقیق و مقیاس سنجش متغیرها

۴-۲- جامعه مورد بررسی، تعداد نمونه

۴-۳- طرح جمع آوری اطلاعات

۴-۴-طرح تجزیه و تحلیل آماری

۴-۵- مسائل اخلاقی و انسانی طرح

۴-۶- روش اجرای تحقیق

فصل پنجم: یافته ها

فصل ششم: بحث و نتیجه گیری

۶-۱- بحث

۶-۲- نتیجه گیری

۶-۳- مشکلات و پیشنهادات

پاسخ دهید