پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 90 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۱۱ فروردین ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

تعداد صفحات : ۱۱۲

فرمت: WORD

چکیده

اهمیت و نقش امواج الکترومغناطیسی از قدیم‌الایام در زمینه‌هایی چون ارتباطات و مخابرات و رادار موضوعی بوده که همگان از آن واقف بوده‌اند ولی از آنجایی که درس میدانها و امواج یکی از دروس اختصاصی رشته مخابرات بوده که به عنوان پایه دروس دیگر مهندسی الکترومغناطیسی تلقی می‌شود و زمینه تخصصهای مختلفی را مانند نظریه و تکنیک میکروویو، آنتن، انتشارات امواج، نظیر امواج الکترومغتاطیسی و غیره را فراهم می‌سازد.

مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن: که شامل هشت فصل شامل قسمتهای متنوع امواج و میدانهای الکترومغناطیسی، اندازه‌گیری ثابتهای خط انتقال با استفاده از روشهای تحلیلی و اجزاء محدود، بررسی و تداخل امواج با شبکه‌های مخابراتی، راههای کاهش تداخل، اثرات امواج بر موجودات زنده و سلامتی انسان، بررسی حدود مجاز اطراف سیمهای فشار قوی و جریم مجاز در ایران و دیگر موارد می‌باشد.

از آنجایی که توسعه روزافزون صنایع و همچنین افزایش استفاده از تجهیزات رفاهی برق در واحدهای مسکونی، توسعه و گسترش شبکه‌ها و افزایش میزان تولید را بطور جدی باعث گردیده و گسترش شبکه‌ها انتقال، بوجود آورنده نوعی آلودگی بوده که به نظر من نقش نامطلوب آن در سلامت و بهداشت فرد و جامعه برتر از آلودگی‌های دیگر است.

در این پروژه سعی شده که مجموعه‌ای از تحقیقات انجام شده اثرات امواج الکترومغناطیسی در نقاط مختلف جهان را جمع‌آوری شود و تا حدود عملی راههای پیشگیری و کاهش اثرات بیان گردد.

واژه های کلیدی: امواج الکترومغناطیسی، میدانهای الکتریکی، خطوط سه فاز، استانداردهای ایمنی

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن

 فهرست مطالب

چکیده   ۱
مقدمه   ۲
فصل اول   ۳
امواج الکترومغناطیسی] ۱[   ۳
میدانه ای الکتریکی و مغناطیسی   ۴
امواج متحرک روی یک خط انتقال]۳[   ۵
امواج و فوتونها WAVE AND DHOTOS ]1[   ۶
خواص عمومی پرتوهای الکترو مغناطیسی   ۷
میدانهای الکترو مغناطیسی در فرکانس قدرت ]۴[ و ]۱۲[   ۸
فصل دوم   ۱۰
ثابت‌های خطوط انتقال ]۵[   ۱۰
جنس هادی و ساختمان آن   ۱۰
مقاومت خط   ۱۰
خطوط سه فاز   ۱۳
هادیها متساوی الفاصله   ۱۵
ظرفیت خط ]۵[ و ]۷[   ۱۶
فصل سوم   ۲۱
محاسبات پارامترهای انتقال و کابل های قدرت به روش اجزاء محدود   ۲۱
چکیده   ۲۱
۱-مدل ریاضی ]۸[   ۲۲
۲- معادلات میدانها ]۸[ و ]۹[   ۲۲
۳- انرژی و تلفات ]۸[ و ]۱۰[   ۲۳
۴- نتایج   ۲۴
فصل چهارم   ۲۷
تداخل با شبکه‌های مخابراتی   ۲۷
بانک های نامیزان سازی خازن:   ۳۷
اثرات الکترو مغناطیسی [۵] و [۱۶]   ۳۹
اثرات الکترو استاتیکی (الکتریسیته ساکن) [۷],[۵]   ۴۱
سویچینگ و روشهای کاهش آن اثرات مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی در منابع تغذیه   ۴۹
۲- پدیده انتشار امواج الکترو مغناطیسی و منابع تولید آن   ۵۲
۳- کاهش دادن تداخل امواج الکترومغناطیسی در منبع ایجاد این امواج   ۵۶
۳-۱- افزودن خازن و سلف برای کاهش گرادیان جریان و ولتاژ   ۵۶
۳-۲- نوع سیم کشی   ۵۷
۳-۳- زمین کردن   ۵۸
۳-۴- استفاده از پرده محافظ برای جلوگیری از تشعشع امواج الکترومغناطیسی   ۵۹
۳-۵- پرده¬ی فلزی   ۶۰
اندازه گیری و استانداردهای معتبر درباره تداخل امواج الکترومغناطیسی   ۶۰
۵- نتیجه گیری   ۶۱
فصل پنجم   ۶۲
تأثیر میدانهای الکترومغناطیسی ۵۰هرتز بر جنین تخم‌مرغ، قبل و یا در حین انکوباسیون   ۶۲
چکیده: (۱۷)   ۶۲
شرح تحقیق   ۶۶
نتیجه‌گیری   ۶۷
فصل ششم   ۶۸
میدانهای الکترومغناطیسی ELFو سلامت انسان ]۱۸[   ۶۸
استانداردهای حدود تابش: ]۱۳[ و ]۱۸[   ۶۹
استانداردهای حریم خطوط انتقال برق در ایران: ]۱۳[   ۷۰
اندازه‌گیری شدت میدانهای ELE   ۷۰
روش تحقیقی   ۷۰
نحوه انتخاب و گروه‌بندی جامعه تحت مطالعه   ۷۲
آزمایشات کلینیکی   ۷۳
پیشنهادات   ۷۴
فصل هفتم اثر امواج الکترومغناطیسی در فرکانسهای قدرت بر انسان.   ۸۰
مقدمه   ۸۰
استانداردهای ایمنی ]۱۳[ و ]۱۴[   ۸۰
بحثهای شورانگیز   ۸۱
بررسی پارامترهای EM در بدن: (۱۵)   ۸۱
آثار و سندرومهای حاصل   ۸۲
اثر میدانهای مغناطیسی فرکانس پائین   ۸۵
فصل هشتم

پایان نامه بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیم های برق فشار قوی و تأثیرات آن
بررسی آثار بیولوژیکی،‌ خطوط انتقال و توزیع نیرو و مروری بر حدی  حریم مجاز اطراف این خطوط   ۸۷
آثار بیولوژیکی – میدان الکتریکی ] ۱۴[ و ]۱۸[   ۸۷
پدیده فیزیکی   ۸۸
اثرات بیولوژیک   ۸۹
اثرات کرونا در محیط زیست   ۹۰
اثرات میدان مغناطیسی روی موجودات زنده   ۹۰
منابع   ۹۴

پاسخ دهید