پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 158 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۶ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۲۸

زیرساخت به معنی بنیاد یا شالوده ای است که یک سازمان یا نظام بر آن استوار شده است. به بیان دیگر، امکانات ، خدمات و تأسیسات اساسی مورد نیاز برای عملکرد یک مجموعه مانند نظام های ارتباطی، سازمان های عمومی و … زیرساخت خوانده می شود.

زیرساخت فناوری اطلاعات شامل عناصر بنیادینی است که فعالیت های اطلاعاتیِ مبتنی بر فناوری، بر آن استوار می شوند و بدون فراهم بودن این عناصر و شرایط در سطح مطلوب ، استفاده کارآمد از فناوری اطلاعات تحقق نخواهد یافت.

این پژوهش به روش پیمایشی توصیفی و با هدف شناخت زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های مرکزی واحدهای دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است . جامعه پژوهش شامل ۱۵کتابخانه مرکزی وابسته به منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی است .

فهرست مطالب

چکیده 

۱- معرفی پژوهش

۱-۱-  مقدمه

۱-۲- بیان مساله

۱-۳-  اهمیت پژوهش

۱-۴-  اهداف پژوهش

۱-۵- سئوالات پژوهش

۱-۶- تعاریف عملیاتی

۱-۷- متغیرهای اساسی پژوهش

۲- مبانی نظری پژوهش

۲-۱- مقدمه

۲-۲- تاریخچه کاربرد فناوری اطلاعات

۲-۲-۱- از ابتدا تا قرن ۱۸

۲-۲-۲-نخستین کتابشناسیها

۲-۲-۳-قرن هجدهم

۲-۲-۴- قرن نوزدهم

۲-۲-۵- دکومانتاسیون بعد از ۱۹۵۸

۲-۲-۶- عصر حاضر

۲-۲-۷-  نقش ارتباطات

۲-۳-  اهمیت فناوری اطلاعات

۲-۴- فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

۲-۴-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

۲-۵- فناوری اطلاعات و کتابخانه ها

۲-۵-۱- تاثیر فناوری اطلاعات بر کتابخانه ها و خدماتشان

۲-۵-۲-فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی

۲-۵-۲-۱-فناوری  اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی جهان

۲-۵-۲-۲- فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران

۲-۵-۳- زیرساخت های فناوری اطلاعات در کتابخانه ها

پایان نامه بررسی زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های واحدهای دانشگاهی

۲-۵-۳-۱- زیرساخت فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران

۲-۶- مروری برمطالعات انجام شده

۲-۶-۱- پژوهشهای انجام شده در ایران

۲-۶-۲- پژوهشهای انجام شده درخارج

۳- روش پژوهش و گردآوری اطلاعات

۳-۱- جامعه آماری پژوهش

۳-۲- روش پژوهش

۳-۳- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

۳-۴- تجزیه و تحلیل داده ها

۴- یافته های پژوهش

۴-۱- مقدمه

۴-۲- نیروی انسانی

۴-۳- امکانات و تجهیزات

۴-۴- بودجه و امکانات

۴-۵- شرایط سازمانی

۴-۶- دیدگاه مدیران

۵ – بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه

۵-۲- خلاصه یافته ها

۵-۳- نتیجه گیری

۵-۴- پیشنهادات

۵-۵-پیشنهاد برای پژوهش های آتی

پیوست ها

پیوست یک (پرسشنامه مدیران

پیوست دو(پرسشنامه کتابداران

پیوست سه: (آدرس پستی، تلفن و وب سایت واحدهای دانشگاهی منطقه پنج

منابع و ماخذ

منابع فارسی

منابع لاتین

چکیده انگلیسی

پاسخ دهید