پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 110 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۱ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۶۵

چکیده

پیشروی آب شور در سفره­ های آب شیرین، تنها به جزایر و سواحل اقیانوس­ها و دریاها و دریاچه­های شور محدود نمی­شود، بلکه امکان دارد سفره­ های آب شور، از طریق کویرها، باتلاق­ها و چاله­ های آب شور در سفره­ های آب شیرین مجاور، پیشروی کنند و آن را شور و در شرایط بحرانی، غیر قابل استفاده سازند.

ایران به دلیل داشتن آب و هوای خشک، دارای کویرهای فراون می باشد. محدودیت منابع آب های سطحی و بهره‌برداری بیش از اندازه ازآب‌های زیرزمینی باعث پیشروی آب شور به آبخوان آب شیرین در مناطق حاشیه کویر شده است.

پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

فهرست مطالب

  1. فصل اول کلیات

۱-۱ مقدمه

۱-۲ اهداف و ضرورت تحقیق حاضر

۱-۳ سوالات اساسی تحقیق

۱-۴ فرضیات تحقیق

۱-۵ دلایل استفاده از آب زیرزمینی

۱-۶ آلودگی آب های زیرزمینی

۱-۷ مسئله نفوذ شوری به آبخوان های ساحلی

۱-۸ خسارتهای پیشروی آب شور در سفره آب زیرزمینی

۱-۹ روش‌های کنترل پیشروی آب شور درآبخوان

۱-۹-۱ کاهش نرخ پمپاژ

۱-۹-۲ تغییر مکان چاههای پمپاژ

۱-۹-۳ سدهای زیرزمینی

۱-۹-۴ تغذیه  طبیعی

۱-۹-۵ تغذیه  مصنوعی

۱-۹-۶ تخلیه  آب شور

۱-۹-۷ روش های ترکیبی

۱-۹-۸ نمک زدایی آب  شور با استفاده از روش اسمزی معکوس

پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

  1. فصل دوم مرور پیشینه مطالعات

۲-۱ مقدمه

۲-۲ تحقیقات آزمایشگاهی  در مورد پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی و کنترل آن

۲-۳ تحقیقات عددی در مورد پیشروی آب شور در آبخوان‌های ساحلی

۲-۴ تحقیقات میدانی درمورد پیشروی آب شور به آبخوان‌های ساحلی و کنترل آن

  1. فصل سوم مبانی تئوری حاکم

۳-۱ مقدمه

۳-۲ تعریف مدل

۳-۳ مدل جریان آب زیرزمینی

۳-۴ مدل ریاضی

۳-۵ معادلات حاکم بر جریان آب زیرزمینی

۳-۵-۱ معادله برنولی

۳-۵-۲ معادله پیوستگی

۳-۵-۳ معادله دارسی

۳-۵-۴ معادله عمومی حاکم بر آب‌ زیرزمینی

۳-۵-۵ معادلات شرایط مرزی

۳-۵-۶ معادلات حاکم بر پیشروی آب شور

۳-۶ مراحل تهیه مدل ریاضی

۳-۶-۱ هدف مدل سازی

۳-۶-۲ ایجاد مدل مفهومی

۳-۶-۳ تهیه برنامه کامپیوتری

۳-۶-۴ طراحی مدل

  1. فصل چهارم منطقه مورد مطالعه

پایان نامه بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان

۴-۱ مقدمه

۴-۲ موقعیت جغرافیایی محدوده

۴-۳ آب و هوای محدوده

۴-۴ بررسی های اکتشافی

۴-۴-۱ حفاری های اکتشافی

۴-۵ عمق سنگ کف دشت دامغان

۴-۶ آزمایشهای پمپاژ

۴-۷ قابلیت انتقال

۴-۸ ضریب ذخیره

۴-۹ بهره برداری از آب زیرزمینی

۴-۹-۱ چاه ها

۴-۱۰ بیلان آب زیرزمینی در محدوده مطالعاتی دامغان

۴-۱۱ محدوده بیلان

۴-۱۲ بیلان آب زیرزمینی درآبخوان آبرفتی

۴-۱۲-۱ جریان ورودی  آب زیرزمینی به محدوده بیلان ( Qin )

۴-۱۲-۲ تغذیه ناشی از بارندگی در محدوده بیلان (Rp)

۴-۱۲-۳ تغذیه ناشی از جریان‌های سطحی و سیلاب‌ها ( Rr )

۴-۱۲-۴ تغذیه ناشی از پساب مصارف (Rw)

۴-۱۲-۵ جریان خروجی زیرزمینی(Qout)

۴-۱۲-۶ تبخیر از آب زیرزمینی( E )

۴-۱۲-۷ بهره‌برداری از سفره آب زیرزمینی در محدوده بیلان (W)

۴-۱۲-۸ زهکشی از آب زیرزمینی ( D )

۴-۱۳ تغییرات حجم مخزن آبخوان در دوره بیلان

  1. فصل پنجم تهیه مدل مفهومی منطقه مورد مطالعه

۵-۱ خصوصیات هندسی آبخوان

۵-۲ تهیه شبکه مدل و گسسته سازی مکانی

۵-۳ گسسته سازی زمانی

۵-۴ شرایط مرزی مدل

۵-۴-۱ مرز با بار هیدرولیکی عمومی

۵-۵ مؤلفه های هیدروژئولوژیکی آبخوان

۵-۵-۱ برداشت آب از آبخوان

۵-۶ تبخیر

۵-۷ تغذیه

۵-۸ پارامترهای هیدرولیکی آبخوان

۵-۹ منطقه تغذیه آلودگی

۵-۱۰ شرایط اولیه

۵-۱۰-۱ بار هیدرولیکی اولیه

۵-۱۰-۲ غلظت اولیه

۵-۱۱ واسنجی۲ و تحلیل حساسیت

۵-۱۱-۱ واسنجی خودکار

۵-۱۲ صحت سنجی

۵-۱۳ واسنجی کیفی

۵-۱۴ صحت سنجی کیفی

  1. فصل ششم مدیریت منابع آب زیرزمینی

۶-۱ مقدمه

۶-۲ اقدامات مناسب برای بهبود اوضاع

۶-۲-۱ عدم پمپاژ

۶-۲-۲ تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی

۶-۲-۳ کاهش پمپاژ

۶-۳ سناریوی اول – پیش بینی وضعیت آبخوان با فرض ادامه روند کنونی

۶-۳-۱ افت سطح سفره آب زیرزمینی

۶-۳-۲ افت کیفیت  آب شیرین آبخوان دشت دامغان در اثر نفوذ آب شور

۶-۴ سناریوی دوم – فرض کاهش ۱۵ درصدی دبی پمپاژ چاه های بهره برداری

۶-۵ سناریوی سوم – فرض افزایش ۱۵ درصدی پمپاژ چاه های بهره برداری

۶-۶ نتیجه گیری

۶-۷ مقدمه

۶-۸ نتیجه گیری و پیش بینی وضعیت آبخوان

۹-۶ فهرست مراجع

 

پاسخ دهید