پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 98 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۳۸

چکیده

  هدف پژوهش حاضر آشنایی با مواضع و عملکرد نیرو های نظامی و انتظامی (به طورکلی ارتش) در قبال دولت دکتر محمد مصدق  و تأثیر آن در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ می باشد.

دکتر مصدق فردی میهن پرست و مشـروطه خواه بود و خواستـار این بود که شاه تنهـا در کشــور سلطنت کند و نه حـکومت. امـا بعد از مخالفت هایی که بین شاه و دکتر مصدق  صورت گرفته شاه در صدد برکناری مصدق برآمد و در این راستا شاه توانست از افسران تصفیه شده استفاده کند و علیه دکتر مصدق وارد عمل شد.

دکتر مصدق با تصدی پست وزارت جنگ و تبدیل آن به وزارت دفاع ملی تا حدودی توانست بر سلطه شاه بر ارتش جلوگیری کند اما به دلیل وابستگی فرماندهان به شاه در این راه موفق نبود. ولی در فرآیند شکل گیری کودتا، سرانجام شاه دستور برکناری دکتر مصدق را از نخست وزیری صادر کرد.

به طور کلی کودتای ۲۸ مرداد حاصل هم اندیشی دولت آمریکا و انگلستان؛ همکاری نزدیک با افسران تصفیه شده ارتش و ارتباط مستقیم با افسران  طرفدار دربار و شاه بود و این ائتلاف زمینه ساز کودتا و سرنگونی دولت دکتر محمد مصدق بود.

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول – کلیات

۱-۱-بیان مسأله

۱-۲-سؤالات تحقیق

۱-۳- فرضیه ها

۱-۴- پیشینه تحقیق

۱-۵- روش کار

۱-۶-  نقد وبررسی منابع

۱-۶-۱- اسناد

۱-۶-۲-روزنامه ها و مجلات

۱-۶-۳- خاطرات

۱-۶-۴- تحقیقات جدید

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فصل دوم- نگاهی کوتاه به وضع نیروهای نظامی ایران در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوی اول

۲-۱-تأسیس ارتش نوین

۲-۲- واحدهای نظامی قبل از کودتای ۱۲۹۹

۲-۲-۱- ژاندارمری

۲-۲-۲- بریگاد مرکزی

۲-۲-۳- بریگاد قزاق

۲-۲-۴- نیروی نظامی بیگانگان

۲-۳- تشکیل قشون متحدالشکل

۲-۳-۱- ارتش نوین و دو گرایش در آن

۲-۳-۲- سازمان ستاد و لشکرها

۲-۳-۳- تحصیلات و آموزش نظامیان

۲-۳-۴- نظام وظیفه (سربازگیری

۲-۳-۵- تسلیحات و تجهیزات

۲-۳-۶- منابع مالی(بودجه

۲-۳-۷- امنیه

۲-۳-۸- نظمیه (شهربانی

۲-۴- تقویت و توسعه ارتش

۲-۴-۱- سازمان ستاد و لشکرها

۲-۴-۲-نفرات و بودجه

۲-۴-۳- آموزش و تسلیحات

۲-۴-۴- نیروی هوایی

۲-۴-۵- نیروی دریایی

۲-۴-۶- امنیه

۲-۴-۷- نظمیه

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فصل سوم- نظامیان، فترت و احیای دولت مطلقه ۱۳۳۰-۱۳۲۰

۳-۱-تهاجم روس و انگلیس

۳-۱-۱- فروپاشی ارتش

۳-۱-۲- اشغال پایتخت وکناره گیری رضاشاه

۳-۲-بازسازی ارتش

۳-۲-۱- سازمان لشکرها، ستاد و آموزش

۳-۲-۲- ژاندارمری

۳-۲-۳- نیروی دریایی و نیروی هوایی

۳-۲-۴- مستشاران آمریکایی در ایران

۳-۳- بحران آذربایجان و کردستان

۴-۳-  رزم آرا در صحنه سیاست

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فصل چهارم- سازمانهای نظامی در دوره نخست وزیری دکتر مصدق

۴-۱-نخست وزیری مصدق

۴-۲- حزب کبود، نهضت ملی، گروه رزم آرا

۴-۳- سازمان افسران حزب توده

۴-۳-۱- ساختار و تشکیلات سازمان افسران حزب توده

۴-۳-۲- اساسنامه(آیین نامه) سازمان افسران حزب توده

۴-۴- کانون افسران بازنشسته

۴-۵- سازمان افسران ناسیونالیست

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فصل پنجم- دکتر مصدق و ارتش

۵-۱-دکترمصدق و تسلط بر ارتش

۵-۲- واقعه ۳۰ تیرماه ۱۳۳۱

۵-۳- تصفیه ارتش

۵-۴- واقعه ۹ اسفند ۱۳۳۱

۵-۵-توطئه، ربودن و قتل سرتیپ افشار طوس

پایان نامه تاریخ و انقلاب اسلامی ارتش و دولـت دکتر مصـدق

فصل ششم- ارتش و فروپاشی دولت ملی دکتر مصدق

۶-۱-ارتش و کودتا

۶-۲- ارتش و کودتای نظامی ۲۵ مرداد ۱۳۳۲

۶-۳- ارتش و کودتای نظامی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۶-۴- نقش و عملکرد افسران حزب توده در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۶-۵- نقش و عملکرد طرفداران سلطنت در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

۶-۵-۱-  سران کودتا

۶-۵-۱-۱- سرلشکر فضل الله زاهدی

۶-۵-۱-۲- سرهنگ نعمت الله نصیری

۶-۵-۱-۳- سرهنگ عباس فرزانگان

۶-۵-۱-۴- سرتیپ هدایت الله گیلانشاه

۶-۶-نقش و عملکرد افسران ناسیونالیست در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

چکیده لاتین

 

پاسخ دهید