پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 125 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۶ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۸۰

مقدمه :

کتیبه ­نگاری عرصه­­ ی کاربرد خوشنویسی در معماری بنا  است. کتیبه­ ها از دو جنبه  صورت (فرم) و محتوا­ مهم هستند. ­محتوای کتیبه‌ها، ­معتبرترین اسناد تاریخ معماری است .

جنبه­ صوری آنها­ که از قابلیت­ های حروف  بهره می­گیرد­، به ­زیبا شدن فضاهای معماری منجر می­شود. ­شناسایی قابلیت­ها و ظرفیت­های خط در کتیبه ­ها می­تواند­ در خلق آثار هنری  امروز با هویت ایرانی و اسلامی نیز کارامد باشد.

بدین منظور کتیبه­ های مجموعه زیارتی امام رضا (ع) به­ منزله­ ی جامعه مورد مطالعه انتخاب شد. چرا که کتیبه­ های این مجموعه تنوع فراوانی از نظر صورت و محتوا دارند و می­تواند جنبه­ های مختلف کتیبه ­نگاری را برملا کند.

بررسی­ های ­کتابخانه­ای و میدانی نشان می­دهد که کیفیت­های بصری و ویژگی­های حروف به­ کار رفته در کتیبه ­ها نقش مهمی در ایجاد تأثیرات بصری آن دارد.

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

فصل اول: کلیات­ پژوهش

۱– ۱ بیان مسأله

۱ – ۲ اهداف پژوهش

۱– ۲ – ۱ هدف اصلی

۱– ۲ – ۲ هدف فرعی

۱ – ۳ اهمّیّت و ضرورت تحقیق

۱ – ۴ سوالات تحقیق

۱– ۴ – ۱ سوال اصلی

۱ – ۴ – ۲  سوالات فرعی

۱ – ۵ پیشینه تحقیق

۱ – ۶ روش و ابزارگردآوری اطلاعات

۱ – ۷ روش انجام تحقیق

۱ – ۸  روش تحلیل اطلاعات

۱ – ۹  تاریخچه

۱ – ۹ – ۱ مجموعه زیارتی امام ­رضا (ع

۱ – ۹ – ۲ تاریخچه حرم امام رضا (ع)  از آغاز تا پیش از حمله مغول

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

۱ – ۹ – ۳ مجموعه امام رضا (ع) در دوره مغول

۱ – ۹ – ۴ مجموعه امام رضا (ع) در دوره تیموری

۱ – ۹ – ۴– ۱ صحن عتیق

۱ – ۹ – ۴ – ۲ مدارس احداثی در مجموعه امام رضا (ع

۱ – ۹ – ۴ – ۳ رواق­ ها

۱ – ۹ – ۴ – ۴ مسجد گوهرشاد

۱ – ۹ – ۵ مجموعه امام رضا (ع) در دوره صفویه

۱ – ۹ – ۵ – ۱ صحن عتیق

۱ – ۹ – ۵– ۲  گنبد مطهر

۱ – ۹ – ۵ – ۳  رواق­ ها

۱ – ۹ – ۵ – ۴ مدارس احداثی در مجموعه امام رضا (ع)

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

۱ – ۹ –  ۶  مجموعه امام رضا (ع) در دوره افشاریه تا  دوره قاجاریه

۱ – ۹ –  ۷ مجموعه امام رضا (ع) در دوره قاجاریه

۱ – ۹ –  ۷ – ۱ صحن نو

۱ – ۹ –  ۷ – ۲ مدرسه علینقی ­میرزا

۱ – ۹ –  ۷ – ۳ رواق­ها

۱ – ۹–  ۸ مجموعه امام رضا (ع) در دوره پهلوی

۱ – ۹ –  ۸ – ۱ رواق­ ها

۱ – ۹ –  ۸ – ۲  کتابخانه آستان­قدس

۱ – ۹ –  ۸ – ۳  موزه و صحن موزه

۱ – ۹–  ۹ مجموعه امام رضا (ع) در دوره انقلاب اسلامی

۱ – ۹ –  ۹ – ۱ صحن­ ها

۱ – ۹ –  ۹ – ۲ رواق­ دارالولایه

۱ – ۱۰ تعاریف

۱ – ۱۰- ۱ وجه تسمیه کتیبه

۱ – ۱۰ – ۲ کتیبه ­نگاری

۱ – ۱۰ – ۲ ­- ۱ خط کوفی

۱ – ۱۰ – ۲­ ­– ۱­­- ۱ کوفی­تزیینی

۱ – ۱۰ – ۲­ ­– ۱­­- ۲ کوفی بنایی

۱ – ۱۰ – ۲ ­- ۲ خط محقق

۱ – ۱۰ – ۲ ­- ۳ خط ثلث

۱ – ۱۰ – ۲ ­- ۴ خط نسخ

۱ – ۱۰ – ۲ ­- ۵ خط تعلیق

۱ – ۱۰ – ۲ ­– ۶ خط نستعلیق

۱ – ۱۰ – ۳ مفاهیم بصری

۱ – ۱۰ – ۳ – ۱ آهنگ بصری

۱ – ۱۰ – ۳ – ۲ تعادل

۱ – ۱۰ – ۳ – ۳ تباین

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ ترکیب­بندی

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۱ ترکیب عمودی

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۲ ترکیب متقاطع

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۳ ترکیب مثلث

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۴ ترکیب اریب

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۵ ترکیب دایره

۱ – ۱۰ – ۳ – ۴ – ۶ تناسب

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

فصل دوم: گونه­ شناسی کتیبه ­ها

۲ – ۱ مقدمه

۲ – ۲ دسته­ بندی کتیبه­ ها

۲ – ۲ – ۱ دسته بندی محتوایی

۲ – ۲ -۱ – ۱ کتیبه­ های مذهبی

۲ – ۲ -۱ – ۱ – ۱ آیات قرآنی

۲ – ۲ -۱ – ۱ – ۲ احادیث

۲ – ۲ -۱ – ۱ – ۳ ادعیه و تذکره ­ها

۲ – ۲ -۱ – ۱ – ۴ ابیات شعر

۲ – ۲ -۱ – ۲ کتیبه­ های احداثیه

۲ – ۲ -۱ – ۳ کتیبه­ های مذهبی –  احداثیه

۲ – ۲ – ۲ دسته­ بندی براساس خط

۲ – ۲ – ۲ – ۱ کاربرد خط کوفی در کتیبه­ نگاری

۲ – ۲ – ۲ – ۱ – ۱خط کوفی ساده

۲ – ۲ – ۲ – ۱ – ۲ خط کوفی ­تزیینی

۲ – ۲ – ۲ – ۱ – ۳ کوفی بنایی (معقلی)

۲ – ۲ – ۲ – ۲ کاربرد خط ثلث در­کتیبه­ نگاری

۲ – ۲ – ۲ – ۳ کاربرد خط نستعلیق در­کتیبه­ نگاری

پایان نامه شناسایی قابلیت های بصری کتیبه های مجموعه زیارتی امام رضا (ع)

۲ – ۲ – ۳ دسته ­بندی براساس قالب و شکل­کلی

۲ – ۲ – ۳  – ۱ کتیبه ­های طوماری

۲ – ۲ – ۳  – ۲ قاب­ بندی­ها

۲ – ۲ – ۳  – ۳ الواح کتیبه ای

۲ – ۲ – ۳  – ۳ – ۱ الواح ترنجی

۲ – ۲ – ۳  – ۳ – ۲ الواح شمسه ­ای (مدور

۲ – ۲ – ۳  – ۳ – ۳ الواح هندسی

۲ – ۲ – ۴ ترکیب خط در­کتیبه

۲ – ۲ – ۴ – ۱ کتیبه­ های تک­ سطری

۲ – ۲ – ۴ – ۲ کتیبه­ های ­طوماری دوطبقه و سه­ طبقه

۲ – ۲ – ۴ – ۳ کتیبه ­های­ طوماری مادر و بچه

۲ – ۲ – ۴ – ۴ کتیبه­ های­ کمربندی

۲ – ۲ – ۵ مصالح مورد استفاده در کتیبه ­ها

۲ – ۲ – ۵ – ۱ آجرکاری

۲ – ۲ – ۵ – ۲ سنگ

۲ – ۲ – ۵ – ۳ گچ

۲ – ۲ – ۵ – ۴ کاشی

۲ – ۲ – ۵ – ۴ – ۱ کاشی­ معرق

۲ – ۲ – ۵ – ۴ – ۲ کاشی ­هفت­ رنگ

۲ – ۲ – ۵ – ۴ – ۳ کاشی­ زیررنگی

۲ – ۲ – ۵ – ۴ – ۴ کاشی ­زرین­ فام

۲ – ۲ – ۵ – ۴ – ۵ کاشی­ معقلی

۲ – ۲ – ۵ – ۵ تزیینات چوبی

۲ – ۲ – ۵ – ۶ آیینه­ کاری

۲ – ۲ – ۵ – ۷ فلز­کاری

۲ – ۲ – ۶ رنگ در کتیبه ­ها

۲ – ۳ جمع­ بندی

 

پاسخ دهید