پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 106 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۲ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۴۰

یکی از پدیده هایی که در خلال زلزله های شدید قابل رویت است برخورد بین ساختمان­های مجاور هم در نتیجه ارتعاش ناهمگون ساختمان ها می باشد

از مهمترین راهکارهای ارائه شده در زمینه کاهش نیروی تنه ای می توان به تعبیه درز انقطاع کافی بین دو ساختمان مجاور هم، اشاره کرد.

در این تحقیق فاصله مورد نیاز بین سازه های با سیستم قاب خمشی فولادی با تحلیل غیر خطی به روش ارتعاشات پیشا محاسبه شده و اثر پارامتر ها ی دینامیکی (زمان تناوب، میرایی، جرم) روی این فاصله بررسی می­گردد.

نتایج نشان می دهند که با نزدیک شدن زمان تناوب دو سازه و همچنین افزایش میرایی، فاصله بین سازه ها کاهش می یابد.

پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

فصل ۱ معرفی درز انقطاع و پارامترهای موثر بر آن

  • مقدمه
  • نیروی تنه ای و اهمیت آن

فصل۲ مروری بر تحقیقات انجام شده

۲-۱ سوابق تحقیق

۲-۱-۱ Anagnostopouls    ۱۹۸۸

               ۲-۱-۲ Westermo  ۱۹۸۹

۲-۱-۳  Anagnostopouls  ۱۹۹۱

۲-۱-۳-۱ تاثیر مقاومت سازه­ای

۲-۱-۳-۲ تاثیر میرایی اعضاء

۲-۱-۳-۳ تاثیر بزرگی جرم سازه

۲-۱-۳-۴ خلاصه نتایج

 ۲-۲-۴ Maision,kasai,Jeng 1992

۲-۱-۵ Jeng,Hsiang,Lin  ۱۹۹۷

۲ -۱-۶ Lin و Weng 2001

۲-۱-۷ Biego Lopez Garcia 2005

۲-۱-۷-۱ مدل خطی

۲-۱-۷-۲ مدل غیر خطی

               ۲-۱-۸ فرزانه حامدی ۱۳۷۴

۲-۱-۹ حسن شفائی ۱۳۸۵                       

۲-۱-۱۰ نوید سیاه پلو ۱۳۸۷

پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

فصل ۳ معرفی تئوری ارتعاشات پیشا

۳-۱ فرایند ها و متغیر های پیشا

۳-۲ تعریف متغیر پیشای X

           ۳-۳ تابع چگالی احتمال

۳-۴ امید های آماری فرایند راندم (پیشا)

۳-۴-۱ امید آماری مرتبه اول (میانگین) و دوم

۳-۵-۲ واریانس و انحراف معیار فرایندهای راندم

۳-۵  فرایندهای مانا و ارگادیک

۳-۵-۱ فرایند مانا

۳-۵-۲ فرایند ارگادیک

۳-۶ همبستگی فرایندهای پیشا

۳ تابع خود همبستگی

۳-۸ چگالی طیفی

۳-۹  فرایند راندم باد باریک و باند پهن

۳-۱۰  انتقال ارتعاشات راندم

۳-۱۰-۱ میانگین پاسخ

۳-۱۰-۲ تابع خود همبستگی پاسخ

­­­­­     ۳-۱۰-۳ تابع چگالی طیفی

۳-۱۰-۴ جذر میانگین مربع پاسخ

۳-۱۱ روشDavenport

پایان نامه فاصله ساختمان ها با قاب خمشی فولادی به منظور جلوگیری از برخورد در حین زلزله

فصل ۴ مدلسازی و نتایج تحلیل دینامیکی غیر خطی

            ۴-۱ مقدمه

۴-۲ روش­های مدل­سازی رفتار غیرخطی

          ۴-۳  آنالیز غیرخطی قاب های خمشی

۴-۴ مشخصات مدل­های مورد بررسی

۴-۴-۱ طراحی مدل­ها

۴-۴-۲ مدل تحلیلی

۴-۴-۳ مشخصات مصالح

۴-۴-۴ مدل­سازی تیر ها و ستون­ها

۴-۴-۵ بارگذاری

۴-۵ روش آنالیز

۴- ۵-۱ معرفی روش آنالیز تاریخچه پاسخ

۴-۵-۱-۱  انتخاب شتاب نگاشت­ها

۴-۵-۱-۲  مقیاس کردن شتاب نگاشت­ها

۴-۵-۱-۳  استهلاک رایلی

۴-۵-۱-۴ روش نیوتن­ _ رافسون

۴-۵-۱-۵ همگرایی

۴-۵-۱-۶ محاسبه پاسخ سازه ها

۴-۶ محاسبه درز انقطاع

۴-۷ تاثیر زمان تناوب دو سازه

۴-۸ تاثیر میرایی

           ۴-۹ تاثیر تعداد دهانه های قاب خمشی

۴-۱۰ تاثیر جرم سازه­ها

فصل ۵ روش پیشنهادی برای محاسبه درز انقطاع

فصل۶  مقایسه روش­های آیین نامه ای

فصل۷ نتیجه گیری و پیشنهادات

مراجع

 

پاسخ دهید