پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 106 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۶۲

چکیده :

گونه عناب از گونه های بومی مناطق مختلف ایران است . میوه این گیاه در مناطق مختلف ایران به طور سنتی مصرف میشود.

این میوه دارای خواص دارویی و خوراکی بسیار سودمندی است .حدود ۳۰% وزن میوه  را هسته های آن تشکیل می دهد .هسته این میوه به طور متوسط حاوی حدود ۸/۳ درصد روغن است .

با توجه به دارا بودن خواص بسیار ارزشمند میوه عناب ، هدف از این تحقیق ارزشیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی هسته عناب موجود در منطقه استان اصفهان از نظر ترکیب اسیدهای چرب و پایداری نسبت به اکسیداسیون و سنجش دیگر ترکیبات موجود در روغن هسته و همچنین آنالیز شیمیایی خود هسته روغن کشی  شده می باشد .

مواد و روش ها : میوه عناب پس از چیده شدن به آزمایشگاه منتقل شده و روغن هسته های آسیاب شده به روش سوکسله استخراج گردید.

ترکیب اسیدهای چرب به روش کروماتوگرافی گازی و پایداری روغن حاصله توسط دستگاه رنسیمت تعیین گردید. ونیز مواد موجود در روغن هسته مانند فسفو لیپیدها ، اندیس یدی ،اندیس اسیدی ، اندیس پراکسید ، مواد غیر قابل صابونی شونده ، استرول ها ، توکوفرول ها و رنگ روغن هسته عناب ارزیابی شد.

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۴  عناب

۱-۴-۱  معرفی عناب و خواص آن

۱-۵  مشخصات تیره عناب

۱-۶  مشخصات گیاه شناسی عناب

۱-۷ کشت گیاه عناب

۱-۸  شناسایی ارقام مختلف عناب

۱-۹ گونه های مختلف  عناب

۱-۱۰  اهمیت شناسایی ژنومهای مختلف عناب

۱-۱۱تاسیس ژرم پلاسم و جمع آوری ژنوم درخت عناب

۱-۱۲ روش های تکثیر گیاه عناب

۱-۱۲-۱فواصل کاشت

۱-۱۲-۲کودمورد نیاز

۱-۱۳ آفت های درخت عناب

۱-۱۴ پرورش درخت عناب برای تولید چوب

۱-۱۵ پراکندگی جغرافیایی گیاه عناب در جهان

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

۱-۱۵-۱مشخصات مناطق  پراکنش عناب در ایران

۱-۱۶ عملکرد عناب

۱-۱۷ترکیبات شیمیایی عناب

۱-۱۸مصارف خوراکی عناب

۱-۱۸-۱ میوه خشک شده عناب

۱-۱۹ خواص دارویی عناب

۱-۲۰ عناب در طب سنتی

۱-۲۱مضرات عناب

۱-۲۲ عصاره گیری از عناب

۱-۲۲-۱عصاره آبی عناب

۱-۲۳شربت عناب

۱-۲۴تهیه جوشانده عناب

۱-۲۴-۱جوشانده عناب

۱-۲۴-۲ جوشانده نوع دیگری از عناب

۱-۲۵  خیس کرده عناب

۱-۲۶ خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی عناب

۱-۲۶- ۱ آنتی اکسیدان

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

۱-۲۶- ۲  متداول ترین آنتی اکسیدان های طبیعی داخل میوه عناب

۱-۲۶-۳کاروتنوئیدها

۱-۲۶-۴ویتامین A

۱-۲۶-۵ویتامین C

۱-۲۶-۶ویتامین E

۱-۲۶-۷توکوفرول ها

۱-۲۶-۸فنول ها

۱-۲۶-۹ فلاوونوئیدها

۱-۲۷ اسیدهای چرب شناسایی شده در میوه عناب

۱-۲۷-۱ نقش اسیدهای چرب موجود در عناب

۱-۲۸ عوامل موثر در اکسیداسیون چربیها و روغنها

۱-۲۸-۱ ترکیب اسید چرب

۱-۲۸-۲ حرارت

۱-۲۸-۳ اکسیژن

۱-۲۸-۴ رطوبت

۱-۲۸-۵ کاتالیزورها

۱-۲۸-۶ نور

۱-۲۸-۷ آنزیم ها

۱-۲۹ اهمیت چربیها

۱-۲۹-۱ ویژگی های فیزیکی چربیها

۱-۲۹-۲ مراحل کریستالیزاسیون

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

۱-۲۹-۴ سه شکل پلی مورفیکی مهم توسط سیستم های چربی

۱-۲۹-۵ بافت چربیها

۱-۲۹-۶ دو روش قدیمی برای تعیین میزان چربی جامد

۱-۲۹-۷ امولسیون های غذایی

۱-۲۹-۸ تقسیم بندی امولسیفایرها

۱-۲۹-۹ نحوه تشکیل امولسیونها

۱-۲۹-۱۰ نیروهای موثر در تشکیل و پایداری امولسیونها

۱-۲۹-۱۰-۱ نیروهای الکتروستاتیک حد فاصل دو لایه

۱-۲۹-۱۰-۲ نیروهای واندروالس

۱-۲۹-۱۰-۳ واکنش های ناشی از حضور پلیمرها

۱-۲۹-۱۰-۴ واکنش های هیدروفوبیک

۱-۲۹-۱۰-۵ نیروهای دافعه حاصل از هیدراته شدن

۱-۲۹-۱۱ مکانیسم های مربوط به ثبات و پایداری امولسیونها

۱-۲۹-۱۱-۱ پایداری الکترواستاتیکی

۱-۲۹-۱۱-۲ پایداری توسط ماکرومولکولها

۱-۲۹-۱۱-۳ پایداری امولسیونها به وسیله ذرات جامد

۱-۲۹-۱۱-۴ پایداری از طریق افزایش ویسکوزیته

۱-۲۹-۱۲ نقش های امولسیفایرها

۱-۳۰ روغن

۱-۳۰-۱ وضعیت تغذیه ای روغن ها

۱-۳۰-۲ روغن های خوراکی

۱-۳۰-۳ روغن های نباتی

۱-۳۰-۴ منبع روغن نباتی

۱-۳۰-۵ دانه های روغنی

۱-۳۰-۶ اجزا موجود در روغن ها

۱-۳۰-۶-۱ فسفولیپیدها

۱-۳۰-۶-۲ ترکیبات غیر صابونی شونده

۱-۳۰-۶-۳ استرول ها

۱-۳۰-۶-۴ توکوفرول ها

۱-۳۰-۷ فرآیند استخراج روغن

۱-۳۰-۷-۱ روش های استخراج روغن از دانه ها و میوه های روغنی

۱-۳۰-۸ پالایش روغن ها و چربی ها

۱-۳۰-۸-۱مراحل پالایش روغن خام

۱-۳۰-۸-۲ صمغ  گیری

۱-۳۰-۸-۳ تصفیه فیزیکی

۱-۳۰-۸-۴ تصفیه قلیایی

۱-۳۰-۸-۵ خنثی سازی

۱-۳۰-۸-۶ بی رنگ کردن

۱-۳۰-۹ روش های نوین استخراج روغن

۱-۳۰-۱۰ دستگاه سانتریفیوژ و دکانتور

۱-۳۰-۱۱ روش سینولا

۱-۳۰-۱۲ توضیح نحوه استخراج روغن

۱-۳۰-۱۲-۱ استخراج روغن از دانه های آماده شده روغنی به سه طریق

۱-۳۰-۱۲-۲استخراج روغن با حلال

۱-۳۰-۱۲-۳ متغیرهای قابل کنترل در استخراج

۱-۳۰-۱۲-۴ روش های استحصال روغن توسط حلال

۱-۳۰-۱۳ روشی دیگر برای روغن کشی از میوه ها

۱-۳۰-۱۳-۱ روغن کشی به روش پرس سرد – استخراج سرد

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی ارزشیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی هسته عناب

۱-۳۰-۱۳-۲ تاثیرات کلان اقتصادی روش های روغن کشی متداول قدیمی

۱-۳۰-۱۳-۳ روش سرد در مقایسه با روش های موجود گرم

۱-۳۰-۱۴ روش پرس های گرم و استخراج مانده روغن با حلال

۱-۳۰-۱۵ روش cold – pressing

۱-۳۰-۱۵-۱ کاربردها

۱-۳۰-۱۵-۲ تهیه روغن های گیاهی به روش کلد پرس

۱-۳۰-۱۶ سوکسله چیست

۱-۳۰-۱۶-۱ استخراج مداوم به وسیله سوکسله

۱-۳۰-۱۶-۲ تئوری آزمایش

۱-۳۰-۱۶-۳ مراحل آزمایش

فصل دوم :مروری بر مطالعات پیشین

فصل سوم :موادو روشها

۳-۱ آماده سازی مواداولیه

۳-۲ موادشیمیایی

۳-۳ وسایل و تجهیزات

۳-۴ استخراج روغن

۳-۵ تجزیه شیمیایی هسته عناب

۳-۵-۱ اندازه گیری رطوبت و ماده خشک

۳-۵-۲ اندازه گیری خاکستر

۳-۵-۳ اندازه گیری درصد پروتئین

۳-۵-۴ اندازه گیری درصد فیبرخام

۳-۶ تعین میزان وترکیب اسیدهای چرب

۳-۷تعیین  اندیس پراکسید

۳-۷-۱ معرف ها وحلال

۳-۷-۲ روش کار

۳-۸ تعیین اندیس یدی

۳-۸-۱ روش اجرای آزمون

۳-۹ زمان پایداری روغن در برابر اکسیداسیون

۳-۹-۱ آزمون تندی روغن ها (رنسیدیتی

۳-۱۰تعیین  اندیس اسیدی

۳-۱۱تعیین  رنگ

۳-۱۲ تعیین میزان فسفر و فسفو لیپیدها

۳-۱۳ تعیین میزان ترکیبات غیر صابونی شونده

۳-۱۳-۱ تعیین مواد غیر قابل صابونی شدن روغن ها

۳-۱۳-۲ روش کار

۳-۱۴ تعیین میزان کل استرول ها و توکوفرول ها

۳-۱۵ تعیین میزان مس و آهن

۳-۱۵-۱ عملکرد مس

۳-۱۶ اندازه گیری ضریب شکست

۳-۱۷ استخراج روغن از هسته عناب

۳-۱۷-۱ مراحل آزمایش

۳-۱۷-۲ تعیین راندمان درصد استخراج روغن هسته عناب

۳-۱۸جداسازی و شناسایی اجزای روغن

۳-۱۸-۱ مشخصات و برنامه دمای دستگاه GC

۳-۱۸-۲ دماهای ستون و برنامه دمایی

۳-۱۹ تجزیه و تحلیل آماری

فصل چهارم : نتایج و بحث

۴-۱ مقایسه میزان درصد بازده استخراج روغن هسته عناب در سه تکرار

۴-۲ مقایسه میزان اسیدهای چرب

۴-۳ مقایسه میزان اندیس یدی

۴-۴ بررسی ضریب شکست روغن

۴-۵ بررسی پایداری اکسیداسیون چربی توسط دستگاه رنسیمت

۴-۶ مقایسه رنگ های بدست آمده توسط دستگاه لاویباند از روغن هسته عناب

۴-۷ مقایسه اندیس اسیدی

۴-۸ مقایسه اندیس پراکسید

۴-۹ مقایسه مواد غیر صابونی شونده

۴-۱۰ مقایسه میزان کل استرول

۴-۱۱ مقایسه میزان توکوفرول

۴-۱۲  مقایسه میزان آهن

۴-۱۳ بررسی میزان مس

۴-۱۴ مقایسه  اندازه گیری میزان  فسفولیپید

۴-۱۵ آزمون های شیمیایی هسته عناب

فصل پنجم : نتیجه گیری

 

پاسخ دهید