پروژه ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

پروژه ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 284 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ بهمن ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۵ بهمن ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه ارایه یک مدل برنامه ریزی دو هدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین پایا در صورت امکان اختلال در تسهیلات

تعداد صفحات : ۱۳۴

فرمت : Word

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲. مدیریت زنجیره تامین ……………………………………………………………………………….۳

۱-۳.طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………………………………….۷

۱ –۴.ریسک و عدم قطعیت در زنجیره تامین………………………………………………………۱۰

۱-۵.انواع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….۱۰

۱-۶.منابع ریسک در زنجیره تامین …………………………………………………………………….۱۳

۱-۷.مدیریت ریسک در زنجیره تامین………………………………………………………………..۱۴

۱-۸. ریسک اختلال در زنجیره تامین…………………………………………………………………۱۵

۱-۹.مثال های از اختلالات موردی اتفاق افتاده در دنیای واقعی…………………………..۱۷

۱-۱۰. تاثیر اختلال بر عملکرد زنجیره تامین ………………………………………………………..۱۸

۱-۱۱.ضرورت مطالعه اختلال های زنجیره تامین………………………………………………۱۹

۱-۲۱٫ آسیب پذیری زنجیره تامین ………………………………………………………………………۲۰

۱-۱۳.عوامل تشدید کننده آسیب پذیری زنجیره تامین در برابر اختلال ……………………۲۱

۱-۱۴. راهکارهای مدیریت اختلال در زنجیره تأمین………………………………………………۲۴

۱-۱۵. قابلیت هشدار و ترمیم در زنجیره تامین ……………………………………………………….۲۷

۱-۱۶. تقسیم بندی راهکارهای مقابله با اختلال……………………………………………………….۲۷

۱-۱۷. راهکارهایی برای کاهش احتمال رخداد اختلال در زنجیره تأمین…………………….۳۲

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱٫ مرور ادبیات و پیشینه مدیرت زنجیره تامین ………………………………………………….۳۸

۲-۲. مرور ادبیات و پیشینه طراحی شبکه زنجیره تامین ……………………………………………۴۶

فصل سوم: بیان مساله و روش تحقیق

۳-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۲. فرضیات مساله …………………………………………………………………………………………..۵۶

۳-۳٫ متغییرها و پارامترها …………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴٫ مدل ریاضی …………………………………………………………………………………………….۶۰

۳-۵٫ شرح مدل …………………………………………………………………………………………….۶۲

۳-۶٫روش های حل ارایه شده برای مساله ………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۱٫ مقدمه………………………………………………………………………………………….۶۴

۳-۶-۲٫ روش اپسیلون محدودیت ………………………………………………………….۶۵

۳-۶-۳٫ الگوریتم ژنتیک مرتب سازی نامغلوب NSGA-II ………………………..66

۳-۶-۳-۱٫ نحوه کد کردن مساله …………………………………………………………….۶۷

۳-۶-۳-۲٫ نحوه دکدینگ کردن مساله ……………………………………………………۶۸

۳-۶-۳-۳٫ مقدار دهی اولیه ………………………………………………………………۷۲

۳-۶-۳-۴٫اندازهجمعیتاولیه ………………………………………………………..۷۲

۳-۶-۳-۵٫تولید نسل…………………………………………………………………..۷۳

۳-۶-۳-۶٫روش مرتب سازی سریع نامغلوب ……………………………………….۷۳

۳-۶-۳-۷٫فاصله ازدحام ………………………………………………………………….۷۴

۳-۶-۳-۸٫ارزیابیکروموزوم ……………………………………………………………۷۶

۳-۶-۳-۹٫استراتژی انتخاب ……………………………………………………………..۷۶

۳-۶-۳-۱۰٫ عملگرتقاطع……………………………………………………………….۷۷

۳-۶-۳-۱۱٫ عملگرجهش……………………………………………………………….۷۸

۳-۶-۳-۱۲٫نخبه گرایی ……………………………………………………………………..۷۸

۳-۶-۳-۱۳٫پیدا کردن همسایگی جواب ها…………………………………………..۸۰

۳-۶-۳-۳۱۱-.الگوریتم شبیه سازی تبرید ……………………………………………۸۰

۳-۶-۳-۱۴.معیار توقف…………………………………………………………………۸۴

۳-۶-۳-۱۵.عملیات بایگانی……………………………………………………………..۸۴

۳-۷ . روش های اندازه گیری عملکرد الگوریتم های چند هدفه …………………………..۸۵

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق

۴-۱ . مقدمه ……………………………………………………………………………………………….۸۹

۴-۲ . نتایج مسایل طراحی شده …………………………………………………………………………۹۰

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی

۵-۱ . جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………..۱۰۳

۵-۲ . پیشنهاداتی جهت تحقیقات آتی…………………………………………………………..۱۰۴

پیوست ………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

منابع …………………………………………………………………………………………………………۱۱۷

 

 

پاسخ دهید