پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 138 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۲۵ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۰۳

مقدمه :

الکتروریسی یکی از مهم‌ترین فرایندهای تولید نانوالیاف در سال‌های اخیر است. در این فرایند میدان الکتریکی قوی بین نازل حاوی محلول پلیمری و جمع کننده اعمال می‌شود و جت الکتروریسی را تشکیل می‌دهد.

جت ایجاد شده یک سری ناپایداری‌های خمشی را در فاصله‌ی الکتروریسی تحمل می‌کند و به دلیل حرکت نامنظم جت، نانوالیاف به طور تصادفی تشکیل لایه‌ای را بر روی جمع کننده می‌دهند که به دلیل سرعت بالای جت، کنترل ناحیه‌ی تجمع مشکل است، اما روش‌های مختلفی برای کنترل جت و ناحیه‌ی تجمع وجود دارد.

با استفاده از میدان مغناطیسی خارجی امکان کنترل ناپایداری خمشی وجود دارد. در این تحقیق بر اساس متغیرهای نمک و قطبیت میدان مغناطیسی، الکتروریسی نانو الیاف صورت پذیرفت.

سپس با استفاده از اسکنر تصاویری از وب‌های تولید شده تهیه شد. با استفاده از نرم افزار مطلب مساحت وب‌های تولیدی محاسبه شد و با آزمون چند دامنه دانکن به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته شد.

پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

فهرست مطالب

فصل اول: اصول مربوط به الکتروریسی و پارامترهای آن

۱-۱-مقدمه.

۱-۲-الکتروریسی

۱-۳- فرآیند شکل گیری  جت پلیمر در عملیات الکتروریسی

۱-۳-۱- مخروط تیلور

۱-۳-۲- مسیر مستقیم جت

۱-۳-۳- ناپایداری‌های جت

۱-۴- مدل کردن ناپایداری خمشی

۱-۵ پارامترهای مؤثر بر الکتروریسی

۱-۵-۱-پارامترهای محلول

۱-۵-۱-۱-وزن مولکولی و ویسکوزیته محلول

۱-۵-۱-۲-کشش سطحی

۱-۵-۱-۳-ضریب هدایت الکتریکی محلول

۱-۵-۱-۴-تأثیر محتوای نمک

۱-۵-۲-پارامترهای فرآیند الکتروریسی

۱-۵-۲-۱-ولتاژ و میدان الکتریکی

۱-۵-۲-۲-نرخ تغذیه

۱-۵-۲-۳-تأثیر جمع کننده

۱-۵-۲-۴- فاصله نازل از جمع کننده

۱-۵-۲-۵-اثرات قطبیت بر الکتروریسی

۱-۵-۳-عوامل محیطی

۱-۵-۳-۱-دما

۱-۵-۳-۲-رطوبت

۱-۵-۳-۳-نوع جوّ

۱-۵-۳-۴-فشار

فصل دوم: مروری بر تحقیقات گذشته

۲-۱-مقدمه

۲-۲- جمع کننده سیلندری با سرعت بالا

پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

۲-۳- استفاده از یک جفت میدان الکتریکی در الکتروریسی

۲-۴- الکتروریسی با میدان نزدیک

فصل سوم: تجربیات

۳-۱-بررسی­های تئوری انجام شده

۳-۲- انتخاب سیستم مختصات

۳-۳-تأثیر میدان مغناطیسی خارجی بر جت پلیمر

۳-۴- بدست آوردن اندازه نیروها

۳-۵-مشخصات مواد مورد استفاده

۳-۶- مشخصات دستگاه­های مورد استفاده

۳-۶-۱- دستگاه الکتروریسی

۳-۶-۲- آهن­رباهای ایجاد کننده میدان مغناطیسی

۳-۶-۳- سنسور اثر هال

۳-۶-۴-دستگاه کوتینگ یا پوشش­ دهنده به روش کندوپاش

۳-۶-۵-دستگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

۳-۷- روش انجام آزمایش

۳-۷-۱- تهیه محلول الکتروریسی

۳-۷-۲- انجام الکتروریسی

پروژه بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

۳-۸-اندازه­گیری چگالی شار میدان مغناطیسی بین نازل و جمع کننده

۳-۹-محاسبه سطح وب نانوالیاف جمع آوری شده

فصل چهارم: بحث و نتایج

۴-۱- مقدمه

۴-۲-بررسی مساحت وب های تولید شده

۴-۱-نتیجه ­گیری

مراجع 

پاسخ دهید