پروژه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش

پروژه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 200 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۷ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش

تعداد صفحات : ۲۹۲

فرمت: word

از دلایل عمده ناکارآمدی سیستمهای سنتی برق با ساختارهای یکپارچه عمودی، عدم وجود  رقابت بین بازیگران، نبود انگیزه کافی برای نوآوری و جلب سرمایه برای توسعه سی ای موجود و همچنین وجود انحصار در صنعت برق عنوان شده است.

بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بر این باورند که با تجدیدساختار و مقررات زدایی در صنعت برق برخی از این مشکلات تا حدی حل میشوند اما حصول به رقابت کامل در بازارهای برق با توجه به ویژگیها و خصوصیات خاص این کالا چندان عملی نیست.

به نظر می رسد پیش از آنکه به مباحث رقابت گریزی در بازارهای برق پرداخته شود، بهتر است ابتدا مفهوم رقابت، رقابت کامل، انحصار کامل، شرایط رقابت کامل، انواع مدلهای رقابت و تحلیل رفتار بازیگران در هر یک از این مدلها مورد بررسی قرار گیرند.

پروژه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش

رقابت کامل

یکی از متداولترین الگوهای تحلیل بازارها، بررسی الگوهـای رقابـت کامـل اسـت. نظریـه رقابت کامل، یکی از مباحث اساسی در اقتصاد خرد است.

بازارهای رقابت کامل، بازارهـای ایـده آلـی هستند که نتایج حاصل از آن موجب بیشینه شدن رفاه سراسری میشود.

در بازارهای رقابت کامل، تعداد فروشندگان و خریداران بیشـمار اسـت. ایـن بـه آن معنی است که در این بازارها، یک بازیگر نمیتواند به تنهایی با اقدامات خود بر قیمت تأثیر بگذارد و اندازه هر یک از بازیگران نیز در مقایسه با کل بازار کوچک میباشد.

پروژه بررسی رقابت گریزی در بازارهای برق و روشهای کاهش

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات بررسی رقابت در بازارها

فصل دوم : بررسی رقابت گریزی در بازار برق

فصل سوم : بررسی شاخصها و روشهای آشکارسازی رقابت گریزی در بازارهای برق

فصل چهارم : تاثیر سیستم انتقال بر روی مباحث رقابت گریزی

فصل پنجم : بررسی رقابت گریزی در بازارهای خدمات جانبی

فصل ششم : ارزیابی پتانسیل اعمال رقابت گریزی عرضه کنندگان در بازار توان راکتیو

فصل هفتم پایش و نظارت بر بازارهای برق در محیط تجدید ساختاریافته

فصل هشتم : بررسی روشهای تعدیل و کاهش رقابت گریزی

فصل نهم : بررسی رقابت گریزی در بازار برق ایران

فصل دهم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

پاسخ دهید