پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها تعداد صفحات : ۱۱۸ فرمت: word   فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش۱ ۱–۱مقدمه ۱–۲تعریف مساله و بیان موضوع۲ ۱–۲–۱نوسان قیمت مرغ۴ ۱–۲–۲ افزایش قیمت مرغ۴ ۱–۳ ضرورت پژوهش۴ ۱–۴ پرسش پژوهش۸ ۱–۵ اهداف پژوهش۹ ۱–۶ روش انجام پژوهش۹ ۱–۷ … ادامه خواندن پروژه بررسی سیاست های بهبود زنجیره ارزش صنعت مرغ با استفاده از پویایی سیستم ها

25000 تومان