پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 222 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

فرمت : word

تعداد صفحات : ۲۱۲

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول کلیات

فصل  اول- ضرورت وجود قانون در جامعه

الف- عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون گذاری

       ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

۱- در قوانین ثابت و پایدار

۲- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

   فصل چهارم- اشاره ای اجمالی به مواد کنوانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد، شعار محوری کنوانسیون

فصل ششم- دیدگاه اسلام نسبت به شعار محوری کنوانسیون

۱- واژه شناسی عدالت

۲- مقام زن در جهان بینی اسلام

۳- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

۴- تفاوت زن و مرد در حقوق

۵- فلسفه تفاوت های حقوقی در اسلام

بخش دوم- بررسی تطبیقی مواد کنوانسیون با قوانین داخلی

ماده۱

– بررسی حقوق زن در قانون اساسی

ماده ۲

الف- تعارض این ماده با قانون اساسی

ب- تعارف این ماده با قوانین کیفری

۱- اشتراکهای زن و مرد در مجازات

۲- تفاوتهای زن و مرد در مجازات

۳- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم

ج- توضیحی راجع به تفاوت دیه زن و مرد

ماده ۳

ماده ۴

– تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی

ماده ۵

– تعارض با عرف جامعه

ماده ۶

– حرمت تبرج از دیدگاه اسلام

ماده ۷

۱- امامت و رهبری

۲- قضاوت

۳- مرجعیت

ماده ۸

ماده ۹

۱- تابعیت ایرانی زنان

۲- تابعیت خارجی زنان

ماده ۱۰

ماده ۱۱

۱- حق اشتغال به کار در قانون اساسی

۲- حق انتخاب شغل در قانون اساسی

۳- حقوق زنان شاغل در قوانین ایران

۴- ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد

۵- زنان و اشتغال از دیدگاه اسلام

ماده ۱۲

ماده ۱۵

ماده ۱۶

۱- اهمیت خانواده از دیدگاه اسلام

۲- اهداف تشکیل خانواده

۳- تعارض این ماده با قوانین مدنی

الف- حق‌یکسان برای انعقاد عقدازدواج حکمت ازدواج مومن با مومنه

ب- حق برابر در انتخاب آزادانه همسر

ج- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج و در انحلال ازدواج

۱- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج

۲- حقوق و مسئولیتها در انحلال ازدواج

بخش سوم- بررسی حق شرط

مقدمه

فصل اول- تعریف حق شرط

فصل دوم- بررسی حق شرط در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

      فصل سوم- تعیین مطابقت شرط با موضوع و هدف معاهده

بخش چهارم- بررسی الحاق جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

   فصل اول- گزینه های پیش روی جمهوری اسلامی ایران

   فصل دوم- سیر تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران

   فصل سوم- نظر برخی از فقها در رابطه با الحاق

   فصل چهارم- ارائه پیشنهاد

۱- در بعد جهانی

۲- در بعد داخلی

پاسخ دهید