پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift- Diffusion

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش  Drift- Diffusion

اندازه: نامشخص

دسته بندی: - -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 41 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ تیر ۱۳۹۷

به روز رسانی در: ۳۰ تیر ۱۳۹۷

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift- Diffusion

 

تعداد صفحات: ۷۵

فرمت: WORD

 

طراحی و تحلیل آشکارسازهای با کارایی بالا و پهنای باندگسترده، حوزه تحقیقاتی وسیعی در الکترونیک نوری را به خود اختصاص دادها ند. نیاز به طراحی آشکارسازهای سریع با حساسیت زیاد در تکنولوژی کنونی به خصوص در مدارهای مجتمع نوری یکی از موضوعهای کاربردی و پراهمیت است. سامانههای ارتباطی نوریocss از سه بخش اصلی فرستنده ها، مسیرهای نوری و گیرنده های نوری تشکیل شدهاند. شکل ۲-۲ طرح سادهای از این سامانه را نشان میدهد. در این سامانه های ارتباطی از فیبرهای نوری به عنوان محیط انتشار سیگنالها استفاده میشود. با توجه به قیمت و اندازه کم، پهنای باند گسترده، امنیت سیگنال، مصونیت نسبت به تداخل امواج الکترومغناطیسی و سرعت زیاد ارسال اطلاعات این سامانه ها از مهمترین سامانه های ارتباطی به شمار میروند

اولین عنصر در یک گیرنده نوری آشکارساز اطلاعات نوری است که وظیفه دریافت نور و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی را به عهده دارد. بنابراین عملکرد این افزاره نقش مستقیمی بر کارکرد گیرنده خواهد داشت.

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift- Diffusion

۲ مقدمه

۱ آشکارساز فلز – نیمه رسانا – فلز

۱-۲کارکرد افزاره

۱-۱سد شاتکی

۱-۱-۲ حالت تعادل

۱-۲-۱ بایاس مستقیم

۱-۱-۹بایاس معکوس

۱-۱-۰سازوکارهای جریان

۱-۹پارامترها

۱-۲-۲ جریان تاریک

۱-۹-۱جریان نوری

۱-۹-۹پاسخ دهی

۱-۰مروری بر تحقیقات انجام شده تاکنون

۹ شبیه سازی عددی

پروژه شبیه سازی آشکارساز MSM با استفاده از روش Drift- Diffusion

۹-۲مقدمه

۹-۱معادله های اساسی رانش- نفوذ

۹-۹بهنجارسازی

۹-۰گسسته سازی

۹-۰-۲شرایط مرزی شاتکی

۹-۱تابش نور

۹-۶شبیه سازی تابش ایستا

۹-۱-۲گسسته سازی

۹-۶-۱انتخاب مقدارهای اولیه

۹-۶-۹گره های مرزی

۹-۶-۰ماتریس ژاکوبی

۹-۶-۱روند نمای حل دستگاه

۹-۱شبیه سازی تابش پویا

۹-۱-۲گسسته سازی معادله ها

۹-۱-۱روند نمای حل معادله ها

۰ نتایج

۰-۲مقدمه

۰-۱شبیه سازی یک بعدی

۰-۹شبیه سازی دو بعدی

۱نتیجه گیری و پیشنهادها

 

پاسخ دهید