پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

اندازه: نامشخص

دسته بندی: -

قیمت: 15000 تومان

تعداد نمایش: 135 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ شهریور ۱۳۹۶

به روز رسانی در: ۹ شهریور ۱۳۹۶

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

فرمت : word

تعداد صفحات : ۱۳۰

وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ نظیر قیچی‌های‌ اهرم‌ مرکب‌، پرچ‌کن‌ها، مکانیزمهای‌ قفل‌کن‌ و غیره‌ کاربرد بسیار زیادی‌ در صنعت‌ دارند.

هدف‌ از این‌ پروژه‌ طراحی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و ساخت‌ نمونه‌ای‌ از این‌ نوع‌ وسایل‌ است‌. در فصل‌ اول‌ تعریفی‌ کلی‌ از مکانیزم‌ بیان‌ می‌شود که‌ طراحی‌ و ساخت‌ بر اصولی‌ که‌ در این‌ فصل‌ بیان‌ شده‌ قرار دارد.

در فصل‌ دوم‌ در مورد مزیت‌ مکانیکی‌ انواع‌ مکانیزمهای‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌ و فرمولهای‌ مربوط‌ به‌ آن‌ بحث‌ می‌شود و در پایان‌ این‌ فصل‌ نیز در مورد کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی‌ روابطی‌ را مطرح‌ می‌کنیم‌.

پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

فهرست مطالب :

 فصل‌ ۱: مقدمه‌ای‌ بر مکانیزمها

۱ ـ ۱ حرکت‌

۱ ـ ۲ اهرم‌بندی‌ چهار میله‌

۱ ـ ۳ علم‌ حرکت‌ نسبی‌

۱ ـ ۴ نمادهای‌ سینماتیکی

۱ ـ ۵ زنجیره‌های‌ شش‌ میله‌ای

۱ ـ ۶ درجات‌ آزادی

۱ ـ ۷ تحلیل‌ تغییر مکان‌: شاخص‌های‌ مفید برای‌ تحلیل‌ موقعیت‌ اهرم‌بندی‌ها

۱ ـ ۸ موقعیتهای‌ محدود و نقاط‌ مرگ‌ یک‌ مکانیزم‌ چهار میله‌

۱ ـ ۹ روابط‌ محاسبه‌ زوایای‌ موقعیت‌های‌ محدود و موقعیت‌های‌ نقطه‌ مرکب‌

(روش‌ ریاضی‌

۱ ـ ۱۰ مفهوم‌ حرکت‌ نسبی

۱ ـ ۱۱ مرکز آنی‌

۱ ـ ۱۲ قضیه‌ کندی

فصل‌ ۲: مزیت‌ مکانیکی‌

۲ ـ ۱ مزیت‌ مکانیکی‌

۲ ـ ۲ روش‌ تحلیلی‌ برای‌ تعیین‌ سرعت‌ و مزیت‌ مکانیکی‌

۲ ـ ۳ کمترین‌ مزیت‌ مکانیکی

پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

فصل‌ ۳: وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی

۳ ـ سنتز وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌:  (Internal Force Exerting Devices Synthesis

۳ ـ ۱ سنتز قیچیهای‌ مرکب‌ (Compond Lever ships Synthesis)

۳ ـ ۲ سنتز پرچ‌کنهای‌ یوک‌ (Yoke Riveters Syntheses)

۳ ـ ۳ سنتز عددی‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

۳ ـ ۴ تعداد لینکهای‌ دوگانه

۳ ـ ۵ سنتز ابعادی

۳ ـ ۶ روشهای‌ هندسی

۳ ـ ۷ قطبهای‌ نسبی‌ مکانیزم‌ چهار میله‌ای‌

۳ ـ ۸ طریقه‌ یافتن‌ قطب‌ نسبی‌:

۳ ـ ۹ مکانیک‌ کلمپهای‌ خود قفل‌کن‌: (Toggle clamps Mechanic)

۳ ـ ۱۰ طراحی‌ کلمپهای‌ قفل‌کن‌: (Toggle Clamps Design)

 فصل‌ ۴: تحلیل‌ نیرویی

۴ ـ ۱ تحلیل‌ نیرویی

۴ ـ ۲ قاب‌ و ماشین‌

۴ ـ ۳ تحلیل‌ نیروی‌ کلمپهای‌ عمودی‌ و افقی‌

پروژه کارشناسی مکانیک طراحی‌ و ساخت‌ وسایل‌ اعمال‌ نیروی‌ داخلی‌

 فصل‌ ۵: تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار

۵ ـ ۱ تعریف‌ و تقسیم‌بندی‌ فولادهای‌ ابزار

۵ ـ ۱ ـ ۱ فولادهای‌ ابزار کارگرم‌ (HOT WORK TOOL STEELS)

۵ ـ ۱ ـ ۲ فولادهای‌ ابزار کار سرد (COLD WORK TOOL STEELS

۵ ـ ۱ ـ ۳ فولادهای‌ابزارمقاوم‌به‌ضربه‌ (SHOCK RESISTING TOOL STEELS

۵ ـ ۱ ـ ۴ فولادهای‌ ابزار آبدیده‌ (WATER HARDENING TOOL STEELS)

۵ ـ ۱ ـ ۵ فولادهای‌ قالب‌ (MOLD STEELS)

۵ ـ۱ـ۶فولادهای‌ابزارهای‌مخصوص‌ (SPECCIAL-PURPOSE STEELS)   TOOL

۵ ـ ۱ ـ ۷ فولادهای‌ ابزار تندبر (LIGH SPEED TOOL STEELS)

۵ ـ ۲ نقش‌ عناصر آلیاژی‌ در فولادهای‌ تندبر

۵ ـ ۳ توسعه‌ فولادهای‌ ابزار:

فصل‌ ۶: موارد استفاده کلمپها

۶ ـ ۱ موارد استفاده‌ کلمپها و تاگلها در صنعت‌

۶ ـ ۱ ـ ۱ کلمپ‌ بادامکی‌

۶ ـ ۱ ـ ۲ کلمپ‌ مدل‌  F

۶ ـ ۱ ـ ۳ کلمپ‌ کوچک‌ (یا عکس‌ العمل‌ سریع‌)

۶ ـ ۱ ـ ۴ کلمپ‌ پنوماتیکی‌

۶ ـ ۱ ـ ۵ کلمپ‌های‌ قفل‌ کن‌ افقی

۶ ـ ۱ ـ ۶ کلمپ‌ قفل‌ کن‌ عمودی‌

۶ ـ ۱ ـ ۷ کلمپ‌ کششی‌ عمل‌ کننده

فصل‌ ۷: طراحی‌ و ساخت‌

۷ ـ ۱ طراحی‌ کلمپ‌ فشاری‌

۷ ـ ۲ طراحی‌ و ساخت‌

۷ ـ ۲ ـ ۱ قدم‌اول‌درساخت‌کلمپ‌موردنظرلیست‌تعدادقطعات‌بکاررفته‌درکلمپ ‌است‌

۷ ـ ۲ ـ ۲ تهیه‌ نقشه‌های‌ ساخت‌ قطعات‌ و انتخاب‌ جنس‌ مواد

۷ ـ ۲ ـ ۳ چگونگی‌ ساخت

منابع

 

پاسخ دهید