دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون 8500 تومان

دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

حالت گذرا در سیستم های قدرت یکی از المانهای مورد توجه است با بررسی پدیده گذرا در ژنراتور در ترانس های قدرت و دیگر وسایل و تجهیزات می توانیم نحوه حفاظت از آنها و نحوه عایق بندی وتجهیزات عایقی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی 10000 تومان

دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی

دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی جهت انتقال انرژی الکتریکی از مراکز تولید به مراکز مصرف ابتدا پس از تولید انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات توسط ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ را افزایش [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع 15000 تومان

دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع تا جایی که امروزه در دور افتاده‌ ترین روستاهای کشورهای جهان نیز وجود انرژی الکتریکی و دسترسی مشترکین به آن، امری بدیهی و جزء وظایف مهم دولتها تلقی [...]

مشاهده و خرید
شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی 45000 تومان

شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی

شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی این شبیه سازی به همراه پاورپوینت توضیحات و نحوره عملکرد موتور پله ای برای شما دانشجویان عزیز آماده شده است. پروژه مدل سازی و [...]

مشاهده و خرید