دانلود آموزش انواع ساختار و طراحی سکوهای آفشور نفت و گاز 8500 تومان

دانلود آموزش انواع ساختار و طراحی سکوهای آفشور نفت و گاز

دانلود آموزش انواع ساختار و طراحی سکوهای آفشور نفت و گاز ساختارهای فراساحلی با کاربردهای متعددی در سرتاسر جهان در عمق های مختلف و محیط های متفاوت به کار می روند. پیش گفتار و تاریخچه از اواسط قرن [...]

مشاهده و خرید