پایان نامه تاثیر چند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل 15000 تومان

پایان نامه تاثیر چند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

پایان نامه تاثیر چند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل فرمت : word تعداد صفحات : ۱۱۸ مقدمه : ارقام گلرنگ در چهار سطح و  تیمار چند کشتی همزمان  نیز در چهار سطح به عنوان [...]

مشاهده و خرید
دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا 15000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

دانلود پایان نامه بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا فرمت : word تعداد صفحات : ۱۰۷ مقدمه گیاه کلزا مهمترین گونه زراعی جنس براسیکا (Brassica) میباشد. و ویژگیهای [...]

مشاهده و خرید