پروژه ریپل گشتاور در درایو موتور  BLDC و کار در ناحیه توان ثابت 10000 تومان

پروژه ریپل گشتاور در درایو موتور BLDC و کار در ناحیه توان ثابت

استفاده از درایو موتور BLDC به دلیل داشتن مزایای فـراوان در کاربردهـای تراکشـن افـزایش یافتـه است. از ویژگیهای مهم یک درایو مورد اسـتفاده در کاربردهـای تراکشـن نظیـر خودروهـای هیبریـد برقـی، [...]

مشاهده و خرید
پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور  BLDC سه فاز 10000 تومان

پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور BLDC سه فاز

پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور  BLDC سه فاز در این گزارش به بررسی ویژگیها و عملکرد انواع اینورترهای الکترونیک قدرت بـا سـاختار کـاهش یافتـه مورد استفاده در درایو الکتریکی موتورهای [...]

مشاهده و خرید