مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستم های انتقال قدرت در نرم افزار متلب 65000 تومان

مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستم های انتقال قدرت در نرم افزار متلب

مدلسازی خودروی الکتریکی و زیرسیستم های انتقال قدرت در نرم افزار متلب این پروژه دارای توضیحات کامل PDF با تعداد صفحات ۱۴ + همراه با فایل های شبیه سازی در نرم افزار متلب مقدمه : به دلیل مسائل [...]

مشاهده و خرید