شبیه سازی ژنراتور سنکرون با القای متقابل نامساوی رتور و استاتور 50000 تومان

شبیه سازی ژنراتور سنکرون با القای متقابل نامساوی رتور و استاتور

شبیه سازی ژنراتور سنکرون با القای متقابل نامساوی رتور و استاتور این پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات استفاده شده می باشد. ماشین [...]

مشاهده و خرید