بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس 15000 تومان

بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس

بررسی رابطه بین شیوه های مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی در شرکت برق منطقه ای فارس فرمت : word تعداد صفحات : ۱۳۵ چکیده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بهترین شیوه های مدیریت منابع [...]

مشاهده و خرید