دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع 15000 تومان

دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع تا جایی که امروزه در دور افتاده‌ ترین روستاهای کشورهای جهان نیز وجود انرژی الکتریکی و دسترسی مشترکین به آن، امری بدیهی و جزء وظایف مهم دولتها تلقی [...]

مشاهده و خرید
شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی 45000 تومان

شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی

شبیه سازی کنترل سیستم توربین بادی با استفاده از کنترل کننده شبکه عصبی این شبیه سازی به همراه پاورپوینت توضیحات و نحوره عملکرد موتور پله ای برای شما دانشجویان عزیز آماده شده است. پروژه مدل سازی و [...]

مشاهده و خرید