خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
دانلود حل المسائل آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی
دانلود حل المسائل آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی
قیمت : 40,425 تومان
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان فارسی
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان فارسی
قیمت : 25,725 تومان
دانلود راهنمای کتاب select readings سطح intermediate با ترجمه فارسی
دانلود راهنمای کتاب select readings سطح intermediate با ترجمه فارسی
قیمت : 23,625 تومان
دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم
دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم
قیمت : 23,625 تومان
سفارش آنلاین کتاب و تحقیق
مقاله انتشار برچسب از طریق آموزش یادگیری و یادگیری آموزش

مقاله انتشار برچسب از طریق آموزش یادگیری و یادگیری آموزش

عنوان مقاله فارسی: انتشار برچسب از طریق آموزش یادگیری و یادگیری آموزش عنوان مقاله لاتین: Label Propagation via Teaching-to-Learn and Learning-to-Teach نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله شناسه غیر پارامتری شبکه عصبی تطبیقی با قوانین یادگیری بهنجار

مقاله شناسه غیر پارامتری شبکه عصبی تطبیقی با قوانین یادگیری بهنجار

عنوان مقاله فارسی: شناسه غیر پارامتری شبکه عصبی تطبیقی با قوانین یادگیری بهنجار عنوان مقاله لاتین: Adaptive Neural Network Nonparametric Identifier With Normalized Learning Laws ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله یک رویکرد نورودینامیک جمعی برای بهینه‌سازی جهانی محدود

مقاله یک رویکرد نورودینامیک جمعی برای بهینه‌سازی جهانی محدود

عنوان مقاله فارسی: یک رویکرد نورودینامیک جمعی برای بهینه‌سازی جهانی محدود عنوان مقاله لاتین: A Collective Neurodynamic Approach to Constrained Global Optimization نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله تحلیل پراکنده در آموزش اولیه شبکه‌های عصبی عمیق

مقاله تحلیل پراکنده در آموزش اولیه شبکه‌های عصبی عمیق

عنوان مقاله فارسی: تحلیل پراکنده در آموزش اولیه شبکه‌های عصبی عمیق عنوان مقاله لاتین: Sparseness Analysis in the Pretraining of Deep Neural Networks ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله طراحی و کاربرد روش انتخاب متغیر برای شبکه عصبی چند لایه پرسپترون با LASSO

مقاله طراحی و کاربرد روش انتخاب متغیر برای شبکه عصبی چند لایه پرسپترون با LASSO

عنوان مقاله فارسی: طراحی و کاربرد روش انتخاب متغیر برای شبکه عصبی چند لایه پرسپترون با LASSO عنوان مقاله لاتین: Design and Application of a ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله آموزش کارآمد شبکه عصبی با محرک عالی

مقاله آموزش کارآمد شبکه عصبی با محرک عالی

عنوان مقاله فارسی: آموزش کارآمد شبکه عصبی با محرک عالی از طریق روش درست تنظیم کارایی سیناپتیکی عنوان مقاله لاتین: Efficient Training of Supervised Spiking ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله نگهداری قوی و پیش‌بینی داده‌های دینامیک با شبکه عصبی مصنوعی

مقاله نگهداری قوی و پیش‌بینی داده‌های دینامیک با شبکه عصبی مصنوعی

عنوان مقاله فارسی: نگهداری قوی و پیش‌بینی داده‌های دینامیک با شبکه عصبی مصنوعی جفت شده الکترومغناطیس: یک روش فشرده‌سازی داده عنوان مقاله لاتین: Robustly Fitting ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله biomimetic هیبرید بازخورد: کنترل یادگیری شبکه عصبی

مقاله biomimetic هیبرید بازخورد: کنترل یادگیری شبکه عصبی

عنوان مقاله فارسی: biomimetic هیبرید بازخورد: کنترل یادگیری شبکه عصبی عنوان مقاله لاتین: Biomimetic Hybrid Feedback Feedforward Neural-Network Learning Control نویسندگان: Yongping ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله کسر کنترل محدودیت زمان محدود عصبی مبتنی بر سطح سیستمهای چند عاملی

مقاله کسر کنترل محدودیت زمان محدود عصبی مبتنی بر سطح سیستمهای چند عاملی

عنوان مقاله فارسی: کسر کنترل محدودیت زمان محدود عصبی مبتنی بر سطح سیستمهای چند عاملی در فرم بازخورد خالص نونافین عنوان مقاله لاتین: Fraction Dynamic-Surface ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله خوشه‌بندی از طریق معماری شبکه ترکیبی با بردارهای پشتیبانی

مقاله خوشه‌بندی از طریق معماری شبکه ترکیبی با بردارهای پشتیبانی

عنوان مقاله فارسی: خوشه‌بندی از طریق معماری شبکه ترکیبی با بردارهای پشتیبانی عنوان مقاله لاتین: Clustering Through Hybrid Network Architecture With Support Vectors ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود