دانلود پروژه انواع مدارهای کنترلی آسانسور و موتورهای آن 10000 تومان

دانلود پروژه انواع مدارهای کنترلی آسانسور و موتورهای آن

دانلود پروژه انواع مدارهای کنترلی آسانسور و موتورهای آن اگر ارشمیدس را خالق بالابری ساده و اتوود را خالق آسانسوری اولیه فرض کنیم، باید از آقای اوتیس هم به ‌عنوان مبتکر ساخت آسانسورهای نوین نام [...]

مشاهده و خرید
پروژه ریپل گشتاور در درایو موتور  BLDC و کار در ناحیه توان ثابت 10000 تومان

پروژه ریپل گشتاور در درایو موتور BLDC و کار در ناحیه توان ثابت

استفاده از درایو موتور BLDC به دلیل داشتن مزایای فـراوان در کاربردهـای تراکشـن افـزایش یافتـه است. از ویژگیهای مهم یک درایو مورد اسـتفاده در کاربردهـای تراکشـن نظیـر خودروهـای هیبریـد برقـی، [...]

مشاهده و خرید
پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور  BLDC سه فاز 10000 تومان

پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور BLDC سه فاز

پروژه مبدلهای کاهش ساختار یافته در درایو موتور  BLDC سه فاز در این گزارش به بررسی ویژگیها و عملکرد انواع اینورترهای الکترونیک قدرت بـا سـاختار کـاهش یافتـه مورد استفاده در درایو الکتریکی موتورهای [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون 8500 تومان

دانلود پروژه حالت های گذرا در سیستم های قدرت و ژنراتور سنکرون

حالت گذرا در سیستم های قدرت یکی از المانهای مورد توجه است با بررسی پدیده گذرا در ژنراتور در ترانس های قدرت و دیگر وسایل و تجهیزات می توانیم نحوه حفاظت از آنها و نحوه عایق بندی وتجهیزات عایقی [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی 10000 تومان

دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی

دانلود پروژه انواع کابل های زیر زمینی جهت انتقال انرژی الکتریکی از مراکز تولید به مراکز مصرف ابتدا پس از تولید انرژی الکتریکی به منظور کاهش تلفات توسط ترانسفورماتورهای افزاینده ولتاژ را افزایش [...]

مشاهده و خرید
دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع 15000 تومان

دانلود پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و شبکه توزیع

پروژه قابلیت اطمینان شبکه های فشار متوسط و توزیع تا جایی که امروزه در دور افتاده‌ ترین روستاهای کشورهای جهان نیز وجود انرژی الکتریکی و دسترسی مشترکین به آن، امری بدیهی و جزء وظایف مهم دولتها تلقی [...]

مشاهده و خرید