خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما
پر فروش ترین محصولات
دانلود حل المسائل آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی
دانلود حل المسائل آمار و احتمالات مهندسی نادر نعمت اللهی
قیمت : 40,425 تومان
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان فارسی
دانلود حل المسائل مدارهای الکتریکی 2 جبه دار زبان فارسی
قیمت : 25,725 تومان
دانلود راهنمای کتاب select readings سطح intermediate با ترجمه فارسی
دانلود راهنمای کتاب select readings سطح intermediate با ترجمه فارسی
قیمت : 23,625 تومان
دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم
دانلود حل المسائل ماشین های الکتریکی پی سی سن ویرایش سوم
قیمت : 23,625 تومان
سفارش آنلاین کتاب و تحقیق
مقاله روش تطبیقی برای ضریب ماتریس غیر منفی غیر صاف

مقاله روش تطبیقی برای ضریب ماتریس غیر منفی غیر صاف

عنوان مقاله فارسی: روش تطبیقی برای ضریب ماتریس غیر منفی غیر صاف عنوان مقاله لاتین: Adaptive Method for Nonsmooth Nonnegative Matrix Factorization نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله یادگیری تقویتی مبتنی بر منیفولد از طریق بازسازی محلی به صورت خطی

مقاله یادگیری تقویتی مبتنی بر منیفولد از طریق بازسازی محلی به صورت خطی

عنوان مقاله فارسی: یادگیری تقویتی مبتنی بر منیفولد از طریق بازسازی محلی به صورت خطی عنوان مقاله لاتین: Manifold-Based Reinforcement Learning via Locally Linear Reconstruction ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله حداکثر چارچوب آنتروپی برای یادگیری نیمه نظارت و فعال

مقاله حداکثر چارچوب آنتروپی برای یادگیری نیمه نظارت و فعال

عنوان مقاله فارسی: حداکثر چارچوب آنتروپی برای یادگیری نیمه نظارت و فعال با کلاسهای ناشناخته و ناچیز عنوان مقاله لاتین: A Maximum Entropy Framework for ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله ویژگی یادگیری ویژگی چند متغیری از طریق کلمات ابر زبانی سلسله مراتبی

مقاله ویژگی یادگیری ویژگی چند متغیری از طریق کلمات ابر زبانی سلسله مراتبی

عنوان مقاله فارسی: ویژگی یادگیری ویژگی چند متغیری از طریق کلمات ابر زبانی سلسله مراتبی عنوان مقاله لاتین: Cross-Modality Feature Learning ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله قابلیت های یادگیری ماشینی مخچه شبیه سازی شده

مقاله قابلیت های یادگیری ماشینی مخچه شبیه سازی شده

عنوان مقاله فارسی: قابلیت های یادگیری ماشینی مخچه شبیه سازی شده عنوان مقاله لاتین: Machine Learning Capabilities of a Simulated Cerebellum نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله شناسایی شبکه های بولی با استفاده از اطلاعات برتر توپولوژی شبکه

مقاله شناسایی شبکه های بولی با استفاده از اطلاعات برتر توپولوژی شبکه

عنوان مقاله فارسی: شناسایی شبکه های بولی با استفاده از اطلاعات برتر توپولوژی شبکه عنوان مقاله لاتین: Identification of Boolean Networks Using Premined Network Topology ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله طراحی شتاب دهنده کم مصرف برای شبکه های عصبی با استفاده مجدد از محاسبات

مقاله طراحی شتاب دهنده کم مصرف برای شبکه های عصبی با استفاده مجدد از محاسبات

عنوان مقاله فارسی: طراحی شتاب دهنده کم مصرف برای شبکه های عصبی با استفاده مجدد از محاسبات عنوان مقاله لاتین: Power-Efficient Accelerator Design for Neural ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله یک ماشین یادگیری فوق العاده فراشناختی نوع 2 افزایشی

مقاله یک ماشین یادگیری فوق العاده فراشناختی نوع 2 افزایشی

عنوان مقاله فارسی: یک ماشین یادگیری فوق العاده فراشناختی نوع 2 افزایشی عنوان مقاله لاتین: An Incremental Type-2 Meta-Cognitive Extreme Learning Machine ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله یادگیری یک روش خطی همراه در تنظیمات آنلاین

مقاله یادگیری یک روش خطی همراه در تنظیمات آنلاین

عنوان مقاله فارسی: یادگیری یک روش خطی همراه در تنظیمات آنلاین عنوان مقاله لاتین: Learning a Coupled Linearized Method in Online Setting نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود
مقاله اندازه گیری های مرتبه بالا برای طبقه بندی کننده های باقیمانده

مقاله اندازه گیری های مرتبه بالا برای طبقه بندی کننده های باقیمانده

عنوان مقاله فارسی: اندازه گیری های مرتبه بالا برای طبقه بندی کننده های باقیمانده عنوان مقاله لاتین: High-Order Measurements for Residual Classifiers نویسندگان: ...
قیمت : 15,750 تومان
توضیحات بیشتر + دانلود